Новини

СБАЛО – ЕАД се върна в университетското семейство

СБАЛО – ЕАД се върна в университетското семейство

25 Януари 2017, Сряда

С решение на правителството от 25 януари 2017 г. Специализираната болница за активно лечение по онкология отново става университетска.  Този акт е признание за всеотдайния и висококвалифициран труд на персонала на лечебното заведение, на водещата му роля в областта на профилактиката, диагностиката  и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания.

Историята на болницата, както и на страната ни, е низ от промени. В началото е онкологичен институт с диспансер към здравното министерство и база в Александровска болница. През петдесетте години на миналия век е преименувана в Научен инстититут по онкология. Следващите години добавят в названието и дейността и думата „изследователски“.  До 2000 година се титулува Национален  онкологичен център, а от началото на този век  се трансформира в Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД, гр. София.

Превратностите в названието, а оттук – и в дейностите, извършвани в лечебното заведение, не са повлияли обаче и на някои константи. Болницата винаги е била флагман в националната здравна стратегия в борбата против рака, тук винаги са работили най-добрите онколози, много хабилитирани лица и висококвалифицирани лекари,  оттук почва пътят на водещите специалисти в цялата страна. Открай време тя е база за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.

нагоре