Новини

СБАЛО ще получи 28 млн. лева

СБАЛО ще получи 28 млн. лева

10 Май 2012, Четвъртък

Бойко Борисов: Със средства по оперативните програми и с държавно финансиране осигуряваме възможност за закупуване на високотехнологична апаратура за болниците в страната
10 Май 2012

6903.jpg„Специализираната болница за активно лечение по онкология ще получи 28 млн.лв. за закупуване на апаратура за лъчелечение”, съобщи премиерът Бойко Борисов, който днес посети лечебното заведение. Средствата по оперативна програма „Регионално развитие” ще бъдат инвестирани в разширяване на лъчетерапевтичния комплекс, изграждането на 4 специализирани помещения, в които се предвижда монтирането на мултимодални линейни ускорители. „Чрез оперативната програма и с държавно финансиране осигуряваме възможности за закупуване и оборудване на лечебни заведения с най-добрата, високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на ракови заболявания”, допълни г-н Борисов.

По време на посещението си в СБАЛО той отбеляза, че е осъвременена базата на болницата, както и пътят водещ към нея. „Само преди няколко години те бяха в изключително лошо състояние”, заяви премиерът, който присъства на официалното откриване на реновираната по проект за енергийна ефективност сграда на лечебното заведение, както и на завършените строително-ремонти дейности в отделенията  „Гръдна хирургия и бронхология” и „Мамология и реконструктивна хирургия”.
 
„За преустройството са осигурени 635 000 лева от капиталовите разходи на министерство на здравеопазването”, обясни ресорният министър Десислава Атанасова. „В момента тече и обществена поръчка на стойност над 300 000 лева за обзавеждане на отделенията”, допълни от своя страна директорът на лечебното заведение доц. Здравка Валерианова.


Новата фасада е реализирана по проект за повишаване на енергийната ефективност,  с финансов механизъм  „Договор с гарантиран резултат” /ЕСКО изпълнение/ на стойност 3 114 000 лв.  Обновяването е направено във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 19 ал. 2 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ за задължително сертифициране на сгради - държавна собственост, в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м.

сниимки: impactpressgroup.org

източник: Правителство на БР

нагоре