Новини

Ракът - нарастващ здравно социален и обществено-икономически фактор в България и света

Ракът - нарастващ здравно социален и обществено-икономически фактор в България и света

12 Юни 2011, Неделя

Ракът е и ще продължи да бъде нарастващ здравно-социален и обществено-икономически фактор в България и света в предстоящите десетилетия. Направените прогнози сочат, че броят на новите случаи ще нараства всяка година и от 10 млн. през 2000 г. (4.7 млн. в развитите и около 5.5 млн. в развиващите се страни) те ще достигнат 15 млн. през 2020 г. Около 60% от тези случаи ще се появят в развиващите се страни на света.

Една трета от тях могат да бъдат предотвратени с ефективни подходи за контрол на тютюнопушенето и употребата на алкохол, рационално хранене, двигателна активност и имунизации срещу вируса на хепатит В и човешкия папиломен вирус (HPV). Към втората трета от случаите усилията трябва да се насочат към своевременно и ранно откриване на случаите (ранна диагностика) и комплесно лечение, но при наличието на съответните ресурси.

Оптималното използване на ефективни мероприятия за палиативни грижи при онкологично болните ще осигури добро качество на живот на последната трета от случаите, в терминален стадий на заболяването.

Понастоящем, ракът е причина за 12% от всички умирания по причини в света. Очаква се нарастване на броя на смъртните случаи от 6 млн. на 10 млн. през следващите 20 години. Около 20 млн. души по света живеят с диагнозата рак, като се очаква техният брой да достигне 30 млн. до 2020 г.

нагоре