Новини

Работна среща - Контрол на рака в България

Работна среща - Контрол на рака в България

22 Септември 2011, Четвъртък

Работна среща - Контрол на рака в България - [30 септември – 1 октомври 2011]

гр. София - 1407, Залата на Българския червен кръст, бул. "Джеймс Баучър" №76

с учаситието на Д-р Джил Фъргюсън и Д-р Ян Стернуодр (Jan Stjernsward) от регоналният офис на СЗО за Европа

Петък, 30 септември 2011

09:00 - 09:15

Встъпителни слова - Министърът на здравеопазването или Заместник Министърът

Фарман Абдулаев, ръководител представителния офис на СЗО за България

09:15 - 09:30 Разпространение на рака в България - Надя Димитрова
09:30 - 09:45 Контрол на рака в България - SWOT aнализ - Здравка Валерианова
09:45 - 10:00 Контрол на рака като част от превенцията и контрола на незаразните болести в Европа - Jill Farrington
10:00 - 10:20 Подходът на СЗО към контрола на рака – Jan Stjernsward
10:20 - 10:35 Предизвикателства при финансирането на рака в България - Евгения Делчева
10:35 - 10:45 Дискусия
10:45 - 11:00 Кафе пауза
   
11:00 - 11:30 Първична профилактика - Пламен Димитров, Вилия Великова, Веселка Дулева
11:30 - 12:30 Дискусия относно превенцията на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
12:30 - 13:30 Обяд
   
13:30 - 14:00 Ранна диагностика - Юлия Панайотова, Петя Костова
14:00 - 15:00 Дискусия относно ранната диагностика на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
15:00 - 15:15 Кафе пауза
   
15:15 - 15:45 Лечение -  Надя Димитрова, Дамян Дамянов, Татяна Хаджиева
15:45 - 16:45 Дискусия относно лечението на рака - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
16:45 - 17:15 Палиативни грижи за пациентите с рак в България. Опитът на Нучния Раков Център във Враца - Николай Йорданов
17:15 - 18:15 Дискусия относно палиативните грижи за пациентите с рак в България - тематика, дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington и Jan Stjernsward
19:00 Вечеря
   

Събота, 1 октомври 2011

09:00 - 10:45 Дискусия на кръгла маса  - Отзиви относно превенцията на рака, лечението и палиативните грижи - дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington, Jan Stjernsward и Здравка Валерианова
10:45 - 11:00 Кафе пауза
   
11:00 - 12:00 Дискусия на кръгла маса, продължение - отзиви относно превенцията на рака, лечението и палиативните грижи - дискусия и заключения - проф. Черноземски, Jill Farrington, Jan Stjernsward и Здравка Валерианова
12:00-12:15 Заключителни слова
нагоре