Новини

Приключиха безплатните прегледи за рак на кожата

Приключиха безплатните прегледи за рак на кожата

17 Юли 2020, Петък

В рамките на кампания „Евромеланома” 2020 г. от  екипа на  Клиниката по онкодерматология към УСБАЛО бяха прегледани общо 49 пациенти.

Професионално удовлетворени сме от факта, че пациентите, които се възползваха от безплатната профилактика, бяха с конкретни, основателни проблемни образувания и бенки, както и с проблемна кожа, за която трябва да бъдат полагани грижи.

 В профилактиката се включиха родственци на пациенти с онкологични кожни заболявания. Впечатление прави, че културата за редовно използване и прилагане на слънцезащитни средства се повишава, както и отговорността за грижата към кожата. Нашето мнение потърсиха и отговорни родители с деца и подрастващи за осъществяване на първи преглед на бенки.

От всички  прегледани бяха диагностицирани 5 случая с кожен базоцелуларен  карцином  в начална фаза на развитие с еднакво разпределение между половете и средна възраст над 55 години. Ранната диагностика при тези пациенти дава възможност те да бъдат своевременно лекувани оперативно с минимален белег, добър естетичен резултат, без да се прави компромис с отстоянието в здрава тъкан от тумора, съобразно онкологичните стандарти.

По време на кампанията бе установен и един случай с начален малигнен меланом тип „ in situ“  при млад човек, като петгодишната преживяемост в толкова ранна фаза на израждане надхвърля 90% и прогнозата е много благоприятна. Всички пациенти с новооткрити кожни тумори бяха планирани за оперативно лечение в рамките на деня на прегледа.

Екипът на Клиниката по онкодерматология  е признателен за гласуваното доверие и, като Ви пожелава прекрасно лято, Ви съветва: винаги може да разчитате на нас, но преди всичко пазете кожата и себе си!

Прегледите бяха осъществени от екип на Клиниката по онкодерматология на УСБАЛО: д-р Ива Гаврилова, д-р Наташа Цекова и д-р Николай Маджунов.

Ранното откриване на рака на кожата е предпоставка за успешно лечение

нагоре