Новини

Призив за дарение за „Разширяване на Клиника по урология” към „СБАЛ по онкология” ЕАД

Призив за дарение за „Разширяване на Клиника по урология” към „СБАЛ по онкология” ЕАД

09 Декември 2013, Понеделник

Дейността на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД е насочена към предоставяне на достъпна, високоспециализирана, комплексна и качествена помощ за всички български граждани в областта на онкологията, според официалната онкологична доктрина и в съответствие с приетите медицински стандарти, в рамките на добрата медицинска практика.

За покриване на изискванията и за задоволяване на потребностите от високотехнологични здравни услуги за лечение на онкологични заболявания в областта на урологията, през 2014г. ще бъде стартиран проект за „Разширяване на Клиника по урология” към „СБАЛ по онкология” ЕАД. Това ще даде възможност за повишаване нивото на здравно обслужване в самата болница и привеждането й в съответствие с изискванията на Националните медицински стандарти и тези на ЕС, като предпоставка за прилагане на иновативни методи в онколечението. Общата стойност на проекта, който включва извършване на строително-ремонтни дейности , закупуване и доставка на медицинска апаратура е в размер на 1 639 294 лв.

Проектът не може да се осъществи без добрата воля на спомоществователи. Поради значителният размер на инвестицията, се обръщамe към всички наши приятели, с молба за подкрепа и съпричастност към тази високохуманна и благодродна кауза.

 Всички наши пациенти,  колектива и ръководството на СБАЛО, Ви благодарят за разбирането и подкрепата!

Средства могат да бъдат превеждани по откритата дарителска сметкa:        

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

BG98IABG81235000113500

BIC:IABGBGSF

нагоре