Новини

Предстояща научна конференция

Предстояща научна конференция

15 Май 2019, Сряда

"Новости в онкологията: диагностика и лечение на рецидивиращи и метастазирали тумори"

- тази тематична насоченост са избрали организаторите на Деветата научна конференция,

която ще бъде проведена в курортния комплекс "Слънчев бряг" от 24 до 26 май 2019 г.

Сред основните обсъждания ще бъдат обхванати множество теми от областта на онкологията: епидемиология на рака, молекулярна онкология, генетика, имуноонкология, образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение, медикаментозна терапия, грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията.

нагоре