Новини

ПЕT скенерът може да уточни диагнозата и да промени стадия на онкологичното заболяване от 25% до 38%

ПЕT скенерът може да уточни диагнозата и да промени стадия на онкологичното заболяване от 25% до 38%

15 Юни 2024, Събота
ПЕТ-KT скенерът може да уточни диагнозата и да промени стадия на онкологичното заболяване от 25% до 38% към по-висок или по-нисък стадий, което е важно за индивидуализиране на терапевтичния план на пациентите. При пациентите с неоадювантна и адювантна химиотерапия може да бъде предиктивен фактор за ефекта от нея по степента на спадане на натрупването на радиофармацевтика в злокачествения тумор и неговите разсейки. А също така, да открие ранен рецидив, когато туморен маркер ибиомаркер показват покачване, а приложените образни методи не локализират огнището на рецидива и прогресията.
 
Най-новите тенденции са за оптимизирането на лъчелечението чрез ПЕТ-КТ скениране“, това сподели проф. Елена Пиперкова, началник на Клиниката по нуклеарна медицина в Университетска специализирана болница по онкология (УСБАЛО) “Проф. Иван Черноземски” по време на 14-ата Научна конференция по онкология, която се провежда от 14 до 16 юни в курортен комплекс „Боровец“. Форумът е с международно участие и събира специалисти в областта на онкологията, за да споделят опит и да обсъдят нововъведения и постижения в онкологичните изследвания и грижата за пациентите.
 
Презентацията на проф. Пиперкова представи светлината на познанието за по-точната диагноза, планиране и проследяване ефекта на лечението с най-високотехнологичните нуклеарно-медицински хибридни скенери – ПЕТ-КТ и СПЕКТ-КТ. Тя посочи и голямото значение на правилния избор на радиофармецевтик за метаболитното изобразяване биологията на тумора и възможностите на метаболитната радионуклидна терапия за неговото унищожение, неинтервенционално за пациентите.
 
По думите на проф. Пиперкова ПЕТ-КТ скенерът показва висока чувствителност, сходна на диагностичната КТ и ЯМР, но по-висока специфичност от тях, достигаща в някои случаи с прилагане на рецепторни и антигенни радиофамарцевтици до 100%. Докато конвенционалните образни методи показват специфичност до 66-75%.
 
Напълно дигиталните ПЕТ скенери намаляват лъчевото натоварване на пациента, като работят с по-ниски дози радиофармацевтици, а произвеждат много по-информативни образи спрямо конвенционалните ПЕТ скенери.
нагоре