Новини

Одит на МААЕ показа, че линейните ускорители в УСБАЛО са изключително точни

Одит на МААЕ показа, че линейните ускорители в УСБАЛО са изключително точни

24 Октомври 2017, Вторник

Линейните ускорители в Университетската специализарана болница по онкология (УСБАЛО) са изключително точни и прецизни, което е гаранция за качественото лечение на пациентите. Това показа Одит на Международната Агенция Атомна Енергия (МААЕ), чието седалище е във Виена. Участието в него на физиците от Лабораторията по дозиметрия и лъчезащита към Клиниката по лъчелечение в болницата бе напълно доброволно, а резултатите от него са потвърдени със съответните сертификати.

При одита в УСБАЛО бяха доставени детектори от МААЕ, които бяха облъчени с пълна доза. Измерените във Виена резултати на тези детектори показват разлика едва от 1% при  приемлива ±5%.

Резултатите недвусмислено показват високата прецизност при калибрирането и ежедневните проверки на линейните ускорители, те са гаранция за качественото и прецизно лечение на пациентите ни, към което се стремим, каза проф. Веселина Първанова, началник на Клиниката по лъчелечение в болницата.

Лъчецентърът в УСБАЛО е един от най-модерните в цялата страна. В него има три линейки ускорителя, системи за рентгентерапия и брахитерапия. Той е единственото място в България, където се извършва томотерапия. Благодарение на това листи с чакащи с месеци пациенти вече няма, а качеството на лечение е много високо.

„С въвеждане на новите ускорители и прилагането на брахитерапия при всички болни лъчевите реакции са поносими и не са причина за прекъсване на лъчелеченито, което беше невъзможно със старата техника. Така лечебните резултати се повишават и ще рефлектират в по-висока преживяемост при болните, съвпадаща с тази в страните в Европа, която при някои локализации досега отстъпва от 5 до 40%“, казва проф. Първанова.

От началото на годината до октомври през Клиниката по лъчетерапия са преминали 1846 болни, като до края на годината се очаква броят им да достигне 2500. Досега 1656 души са провели лечение с най-съвременни техники - перкутанно лъчелечение на линейни ускорители и рентгентерапия. От тези пациенти 294 са били лекувани с уникалния за страната ускорител за хеликална томотерапия. На него преди всяко облъчване се провежда изследване с компютърен томограф (КТ), което е част от хибридната уредба (сътояща се от линеен ускорител и КТ). Това позволява прецизно да се оценява положението на болния и при най-малки настъпили измествания да се извършва ново позициониране на пациента, напълно съвпадащо с изчисления дозиметричен план за облъчване. Най-честите локализации на туморите, при които се използва тази терапия са млечна жлеза, медулобластом при деца и възрастни и ходжкинови лимфоми. При последните две локализации предимството на томотерапията е незаменимо с другите ускорители, поради липса на необходимост да се снаждат обемите по дължина на тялото и да бъдат избегнати грешки, които биха довели до реализиране на нежелано по-малка или по висока доза. Томотерапията позволява дори при малки доброкачествени тумори или единични метастази да се избегне хирургично лечение и пациентите да бъдат излекувани напълно.

При 190 болни е проведена брахитерапия, при която радиоактивните източници се въвеждат в съществуващи кухини или с игли се прониква в болния с малка хирургична интервенция, каквато е брахитерапията при простатен карцином. С тази методика значителна част от болните с простатен карцином биха могли да избегнат оперативно лечение при начален карцином и запазят функцията му при пълно излекуване. При болни напреднал простатен карцином се облъчват на линейните ускорители лимфните възли в малкия таз и облъчването продължава с бархитерапия за простатат, така дозата в непосредствено прилежащото право черво се минимизира и късните лъчеви увреждания са пренебрежимо малки. При 129 болни е извършена интравагинална брахитерапия при карциноми на маточното тяло, където следоперативно се осуетяват най-честите рецидиви.

В реновирания активен блок е проведена метаболитна терапия с радиоактивен йод на болни с карцином на щитовидната жлеза – 27 болни и 7 с множествени метастатични лезии в костите с радиоактивен стронций.

нагоре