Новини

Обява на конкурс за доценти

Обява на конкурс за доценти

09 Август 2011, Вторник

Обявени са местата за конкурси за доценти по научната специалност „Онкология” със шифър 03.01.46, за нуждите на клиника по Онкодерматология, ТЕЛК и Онкогинекология. За повече информация вижте раздел "Обяви"

нагоре