Новини

Общи правила за диагностика, терапия и проследяване на злокачествените кожни тумори

Общи правила за диагностика, терапия и проследяване на злокачествените кожни тумори

24 Юни 2014, Вторник

Ще се стремят да наложат специалистите в областта на онкологията и онкодерматологията. Идеята бе коментирана на четвъртата годишна конференция, организирана от СБАЛ по Онкология-ЕАД, София.

През тази година форумът се проведе от 20 до 22 юни и бе посветен на темата „Злокачествени тумори на кожата”. По традиция, бяха представени и новините от срещата на ASCO в Чикаго, която се състоя в началото на месец юни.
Целта е в работната група, която ще се заеме с налагането на общите правила, да бъдат включени специалисти от онкологичната мрежа, университетските дерматологични клиники и други лечебни заведения. По този начин ще се насърчи сътрудничество между лекарите, които работят в областта на туморните локализации. Нещо повече – от СБАЛ по Онкология обмислят по-тясно сътрудничество и с общопрактикуващите лекари, за да могат те своевременно да насочват пациентите към специалист.
Данните на Националния раков регистър сочат, че всяка година в България се регистрират около 4800 нови случая на кожен рак – немеланомни типове и малигнен меланом. Според прогнозите се очаква нарастване на злокачествените кожни карциноми през тази година, които ще надхвърлят 5500 нови случая.
Както вече ви информирахме, на четвъртата конференция на СБАЛ по Онкология-ЕАДСофия, бяха изнесени множество лекции, засягащи най-важните моменти от диагностицирането, лечението и следболничната грижа на злокачествените тумори на кожата; бяха представени и интересни клинични случаи. В научната програма бяха включени 51 презентации в пленарна зала по следните теми: Заболеваемост, Диагностика и стадиране, Оперативно лечение, Химиотерапия, Лъчетерапия, Комбинирано лечение, Таргетна терапия, Имунотерапия, Електрохимиотерапия.
Днес ви представяме отзивите от форума на д-р Валентин Ангеловизпълнителен директор на СБАЛО-София, председател на Организационния комитет на Конференцията и на проф. д-р Екатерина Пейчеваначалник Клиника по дерматология в СБАЛО-София, зам.-председател на Конференцията.
Повече за Конференцията – ще имате възможност да прочетете във втория брой на електронното ни списание „Здравен Навигатор-Онкология”. В специално интервю за нас, известният специалист проф. д-р Галина Куртевазавеждащ Клиника Медицинска онкология в СБАЛО-София, маркира най-интересното от ASCO 2014. От интервюто с доц. д-р Красимир Киров, зам.-председател на Организационния комитет на Конференцията, водещ онкодерматолог-хирург в Клиниката по дерматология в СБАЛО, ще имате възможност да се запознаете с новите тенденции в лечението на злокачествените кожни тумори.
Ще ви представим също така най-интересното и новото по отношение на лекарствените терапии и възможности, което бе коментирано по време на фирмените симпозиуми на фармацевтичните компании RocheAmgen и Bayer, провели се в рамките на форума.
Д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на СБАЛО-София, председател на Организационния комитет на Конференцията

СБАЛ по Онкология ЕАД-София спази и през тази година традицията и за четвърти пореден път представи новости в лечението на онкологичните заболявания. Топикът на годишната ни национална конференция беше – злокачествени тумори на кожата и новости от ASCO 2014 (Чикаго). Хубавото е, че част от колегите, които присъстваха на този форум са били на ASCO 2014. Още в първия ден на конференцията, проф. Галина Куртева, която беше на форума в Чикаго, направи една чудесна презентация, като представи компилация от новости в областта, изнесени на ASCO 2014; с фокус най-вече върху персонализираната терапия.
Форумът на ASCO е един световен форум, на който се презентират най-новите методи за лечение на онкологичните заболявания и присъстват водещи онколози от цял свят. Международният конгрес на Американската асоциация по клинична онкология се проведе началото на месец юни в Чикаго, а за да научат последните постижения на медицината са присъствали над 33 000 онколози от цял свят, включително и от България. На форума са били представени и рекорден брой постери - над 51 000. Това са научните обявления за успешно приложени онколечения при болни, на които досегашни терапии не са осигурявали желания ефект. А всяко едно от представените проучвания увеличава надеждата, че един ден медицината ще се справи и с това тежко заболяване. Нови мощни терапии срещу рака, които значително увеличават живота на застигнатите от страшното заболяване и им осигуряват дни без болка и страдания, бяха представени на международния конгрес на Американската асоциация по клинична онкология.
Срещите след форума са много интересни за всяка една държава, като ние също организираме т. нар. пост-ASCO среща. По този начин в рамките на традиционната ни ежегодна конференция, колегите имаха възможност да се запознаят и с новостите от ASCO.
През последните години онколозите в света се стремят към персонализиране на терапията при онкологично болни. Това се получава чрез прилагане в клиничната практика на т.нар. „мишени” – определени видове рецептори на клетъчната повърхност, които са именно таргет (мишена) за съответните нови видове терапия. В персонализираният подход специалистите виждат бъдещето в лечението на онкологичните заболявания. Десетки са таргетните молекули в начални фази на клинични проучвания, ежегодно навлизат нови и нови молекули в клиничната практика. Това е предпочитаната и от пациентите терапия, тъй като обикновено е в таблетна форма, нежеланите лекарствени реакции не са тежки и са лесно преодолими.
Що се отнася до топика на тазгодишната ни конференция, това бяха туморите на кожата и по-специално злокачественият меланом. Ракът на кожата е един от най-често срещаните тумори. Меланомът е най-опасният кожен тумор. Годишно в света се разболяват 200 000 души и 46 000 от тях умират от това заболяване. Очаква се през 2030 г. броят на починалите да достигне 80 000. В България меланомът е сравнително рядко заболяване и представлява само 10% от всички кожни тумори, но пък причинява смъртта на 80% от тях. Годишно в България се разболяват 470 души, а умират 180. Темпът на годишно нарастване е 3%, като в повечето европейски страни. Този темп нарежда меланома на трето място при туморите в България.
Предвид увеличаващия се брой заболели от рак на кожа¬та в световен мащаб, темата на Научната конференция е особено актуална, като подчертава по-ясното осъзнаване на необходимостта от интердисци¬плинарно сътрудничество. В онкологична перспектива, предварителното проучване е предпоставка за успеваемостта при адекватното лечение и грижа за пациентите. Докладите и дискусиите по време на конференцията ще допринесат за обединяване на нашите усилия за по-активно професионално взаимодействие в тази специфична област.
Хубавото е, че под патронажа на нашата Клиника по дерматология в лицето на проф. Екатерина Пейчева и доц. Красимир Киров, успяхме да съберем колеги от цялата страна. Бяха изнесени лекции и презентации за новостите в диагностиката и лечението на злокачествения карцином (меланома), като специално се наблегна на новите възможности чрез таргетна терапия да се лекува и тази локализация.
Радостното е, че в България като член на ЕС, новите лекарства могат да навлизат и да се регистрират сравнително бързо, така че и нашите пациенти да имат достъп до съвременно лечение.
Още в рамките на първия ден, коментирахме с представителите на фармацевтичната компания Roche, която бе основен спонсор на Конференцията ни, че в последните години действително има бум при разработването и изпитването на нови молекули за лечение на злокачествените заболявания на кожата. А както сподели и самата проф. Пейчева, от близо 30 години не е имало някакъв нов медикамент, а сега вече има няколко, с които силно се надявам да можем да повлияем положително върху лечението на злокачествените кожни заболявания. Радостен съм от факта, че с тях ще могат да се лекуват и нашите пациенти.
Отново ще повторя, хубавото е, че в Конференцията се включиха колеги от цялата страна, като освен дерматолози присъстваха и хирурзи, патолози, физици, гинеколози, уролози, химио- и лъчетерапевти и други, което на практика потвърждава интердисциплинарния подход при лечение на злокачествените образувания. Може би при една следваща конференция, ще се опитаме да стигнем и до личните лекари, за да могат да имат обща представа за това, което се случва в диагностиката и лечението рака, за да насочват пациентите навреме към специалист, защото в много от случаите те идват в доста късен стадий на заболяването, което води и до недобри прогнози при лечението им.
В заключение чрез Вашата медия искам да благодаря на всички участници във форума. Докладите и презентациите бяха на високо ниво, дискусиите към тях се оказаха много полезни за колегите. Чрез Вас искам да благодаря на спонсорите на нашата конференция, както и на нейните организатори, без които тя нямаше да е факт. На нашите пациенти ще кажа, че ракът, открит навреме е победим и ги призовавам към профилактика.
Проф. д-р Екатерина Пейчева, началник Дерматологична клиника в СБАЛ по Онкология – ЕАД, София; зам.-председател на Организационния комитет на Конференцията
 
Общата тема на конференцията бе лечението на злокачествените тумори на кожата. Разгледахме заболеваемостта от кожни тумори и от малигнен меланом, хистологичната верификация на туморите, лечението на тези тумори – оперативно, химиотерапия, имунотерапия, електрохимиотерапия, таргетна терапия и лъчетерапия.
Мисля, че тази тематика заинтересува всички български онколози и дерматолози. За първи път проведохме един такъв форум, на който засегнахме тематика, която е една голяма част от дерматологията. И радостното е, че в Конференцията се включиха около 150 специалисти от цялата страна.
Някои от основните новини, които бяха представени бяха специално по отношение на таргетната терапия на кожните тумори и на електрохимиотерапията. А също – иновативни методи при диагностиката, специално по отношение на лазерно индуцираната авто-флуоресцентна спектроскопия. Ние работим със специалисти от БАН, които също бяха поканени на тази среща и имахме възможността да чуем тяхното теоретично изложение за комбинирано прилагане на електропорацията и Рифалпицин върху каратиноцити – нова възможност за третиране на кожни тумори.
Мария Радмилова
нагоре