Новини

Нов Научен съвет

Нов Научен съвет

28 Март 2012, Сряда

На 26.03.2012 г. на основание Заповед №396/20.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СБАЛО-ЕАД се проведе Общо събрание на академичния състав за избор на нов Научен съвет.

Състава на гласувания Научен съвет на СБАЛО-ЕАД е следния:

ПРОФ. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИОЛОВ
ДОЦ. АНТОНИЯ ДЕНЧЕВА ЦОНЕВСКА- БАЛЧЕВА
ДОЦ. ИВАН ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДОЦ. ГАЛИНА ПЕТРОВА КУРТЕВА
ДОЦ. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
ПРОФ. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПИПЕРКОВА
ПРОФ. РУМЕН МИРЧЕВ БАЛАНСКИ
ДОЦ. ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА ПЪРВАНОВА
ДОЦ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДОЦ. СТЕФАНА ДИНЕВА СЪБЧЕВА
ПРОФ. СТРАШИМИР ИВАНОВ КАРАНОВ
ДОЦ. АНГЕЛ ДИМИТРОВ  МИЛЕВ
ДОЦ. КОНСТАНТА ВЕЛИНОВА ТИМЧЕВА
ДОЦ. КРАСИМИР СТАНКОВ КИРОВ
ДОЦ. ПАНАЙОТ ФОТЕВ КУРТЕВ
ДОЦ. МАНАСИ ДОБРИНОВ НИКОЛОВ
ПРОФ. ЗЛАТЕ СТОЯНОВ ДУДУНКОВ
ДОЦ. ГАЛИНА БОРИСОВА ЧАКАЛОВА
ПРОФ. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАУМОВ
ДОЦ. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ДОЦ. ГАНЧО ТОЧЕВ ГАНЧЕВ
ПРОФ. ВИКТОР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ
ДОЦ. ЗДРАВКА ГЪРДЕВА ВАЛЕРИАНОВА

нагоре