Новини

Най-новото технологично поколение в света ПЕТ КТ вече в България

Най-новото технологично поколение в света ПЕТ КТ вече в България

16 Август 2020, Неделя

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременният образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Диагностиката с този вид апарат е изключително подходяща при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми, практически по цялото тяло. При вече доказано онкологично заболяване специалистите лесно могат да определят точното му разпространение и стадий, като планират щадящо лъчелечение. Така се постигат максимален оздравителен ефект и качество на живот, намалява се рискът от инвалидизация.

Изследването чрез ПЕТ КТ в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО ще помогне да получите отговор на следните въпроси:

Онкологичен ли е проблемът,  къде е разположен туморът и има ли метастази, в какъв стадий е заболяването, къде е първичното огнище, успешно ли е било досегашното лечение, какъв подход да се използва в бъдеще – оперативен, медикаментозен или лъчелечение, и т.н. Всичко това ще позволи на вашия лекар да постави максимално точна диагноза, да планира най-доброто лечение или да предложи адекватно проследяване.

 

Какъв е пътят на пациента?

Всеки правоспособен лекар може да насочи пациент към Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за консултация. Пациентите също могат да се обръщат самостоятелно за консултация или за второ мнение. За безплатно извършване на ПЕТ КТ на здравноосигурени лица е необходимо да представите направление №8А, по амбулаторна процедура №36, което се издава от лекар-специалист. Ако не разполагате с направление №8А, а личния ви лекар (ОПЛ) ви е издал направление №3, може да бъдете прегледан от специалистите в Националния онкологичен медицински център на болницата, които, след преценка на състоянието ви,  при нужда да издадат направление №8А. След това  може да  се обадите на тел 02/8076300 в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛО за повече информация и да бъдете ориентиран за възможния период и време  за провеждане на изследването. Записването за ПЕТ КТ става на място, като е необходимо да носите всички медицински документи, свързани със случая. Алтернативно, за пациенти от страната, документите могат да бъдат изпратени чрез куриер. Едва след получаването и разглеждането им ще бъде определена точна дата за изследване, за която ще бъдете уведомени.

Екипът на Клиниката по нуклеарна медицина в УСБАЛО ще оцени здравословното ви състояние и до колко е удачно извършването на ПЕТ КТ. Имайте предвид, че  различните видове лечения изискват провеждане на изследването в различен срок след тях.

В деня на изследването

Първо се прави регистрация, след това ще бъде проведен разговор с лекар (снемане на анамнеза). На пациента ще бъде поставен  абокат и през него се инжектира радиофармацевтик с помощта на автоматичен диспенсър. По време на натрупването на радиофармацевтика, което трае около 60 - 90 минути, вие ще сте в отделно помещение с осигурено постоянно видеонаблюдение в условия на покой. Следва същинското сканиране, което продължава в апарата Siemens Biograph Vision. Продължителността му е в зависимост от обема, локализацията на изследването, височина и тегло на пациента – обикновено между 12 - 30 минути.  Понякога се налага повторно сканиране за избягване на съмненията, поради което може да се наложи да изчакате допълнителни 10 минути.

Получените и запаметени образи в последствие ще бъдат изследвани на работните станции в клиниката.

След сканирането се изчаква в последното помещение около 60  минути и накрая напускате болницата, след като е измерено нивото на радиоактивност и то е преценено като допустимо.

Може веднага да шофирате и да се върнете към всекидневния си ритъм на живот.

Получаване на резултати

Окончателният резултат от изследването обичайно е готов на следващия работен ден със заключение на лекар от Клиниката по нуклеарна медицина и приложен DVD с получените образи от изследването.

Специални условия за трудно подвижни пациенти

Всички помещения в сектора с ПЕТ КТ са съобразени да се ползват от трудноподвижни и възрастни пациенти. Нашият персонал е готов да окаже необходимата помощ и съдействие.

нагоре