Новини

Награди за значим принос в развитието на лечебното заведение и доказан професионализъм за 2013 година

Награди за значим принос в развитието на лечебното заведение и доказан професионализъм за 2013 година

17 Април 2014, Четвъртък

През 2012г. Съветът на директорите на болницата учреди ежегодни  награди на СБАЛ по Онкология - ЕАД  за значим принос и доказан професионализъм. Наградите се връчват всяка година на 7 април – деня на здравния работник. Те са в следните категории : 

 •  Лекари
 • Специалисти по здравни грижи
 • Немедицински специалисти
 • Санитари/хигиенисти

Номинирането на отличените  се извърши на колегиуми на отделните  звена на лечебното заведение.  Всички началници на звена депозираха в деловодството подписан от тях протокол от проведения колегиум.

Назначена  комисия  от изпълнителния директор с Председател – проф. д-р Галина Чакалова и Членове: проф. д-р Румен Балански, инж. Нели Гешева, ст. м.с. Ани Кирилова  се запозна с депозираните в деловодството протоколи от  колегиумите и представи окончателен списък на наградените.

Награждени с почетно отличие - Златна значка за значим принос в развитието на лечебното заведение за 2013 година са :

 1. Проф. д-р Валентин Димитров, дмн - началник „Коремна  хирургия"
 2. Проф.     д-р     Страшимир     Каранов     -     отделение     по Гастроентеорология
 3. Проф. д-р Галина Куртева - началник Клиника по химиотерапия
 4. Доц. д-р Тошо Кърлов - Гинекологична клиника
 5. Доц. д-р Людмила Дерменджиева – ТЕЛК
 6. Д-р Николай Марков - Торакална клиника
 7. Д-р Иван Писев - отделение „Образна диагностика"
 8. Ст.   рент.лаб.   Евгени   Алдев  -   Отделение   по   перкутанно льчелечение
 9. Ст.мед.сестра Красимира Крумова - Операционно отделение
 10. Ст.мед.сестра Галина Милчева - Клиника по химиотерапия
 11. Ст.м.с. Надя Борисова - Клиника по нуклеарна медицина

Награждени  с грамота за  доказан професионализъм и принос в развитието на лечебното заведение за 2013 година са :

Лекари:

 1. Доц. д-р Кирил Попов - началник отделение „УНГ-болести"
 2. Д-р Борис Цингилев — Урологичма клиника
 3. Д-р Живко Цаков - отделение по Гастроентерология
 4. Д-р Ирина Трифонова - Клиника по химиотерапия
 5. Д-р Красимир Цветков - отделение ФДССБЗ
 6. Д-р Теодор Марков - отделение Анестезиология и интензивно лечение
 7. Д-р Иглика Михайлова - Радиологично отделение

Специалисти по здравни грижи :

 1. Ст.мед.сестра Славейка Караиванова – отделение Анестезиология и интензивно лечение
 2. Мед.сестра Елена Викторовна - Клиника „Коремна хирургия"
 3. Мед.сестра Веска Рошкева - ПККР
 4. Мед.сестра Рени Галева - Торакална клиника
 5. Мед.лаборант. - Седефка Нешова- Клиника по Клинична патология

Немедицински специалисти :

 1. Йовка Петкова - Национален раков регистър
 2. Марийка Петрова — Гинекологична клиника
 3. Петрана     Траянова     -     отделение     „Образна диагностика"

Санитари:

 1. Василка Бонева - Клиника „Коремна Хирургия"

Снимки от събитието:

нагоре