Новини

Министър Таня Андреева ще открие новата ГАМА КАМЕРА

Министър Таня Андреева ще открие новата ГАМА КАМЕРА

03 Февруари 2014, Понеделник

МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В СБАЛО НА 4 ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА – 11 ЧАСА, АУЛА

 

 На  04.02.2014г. - Световен ден за борба с рака, от 11 часа Министър Таня Андреева  ще открие новата ГАМА КАМЕРА Symbia T16, Siemens Medical Solutions USA, Inc  SPECT-CTПроектът /строителство и апаратура/ е реализиран с целева субсидия от МЗ на стойност  2 милиона лева.  

 

Symbia T16 беше инсталиран в Клиниката по нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД  през 2013г. и след преминаване на изискващите се от националното законодателство тестове за качествен контрол и проверки от оторизираните органи, получи лицензия за експлоатация от АЯР и договор с НЗОК.

Symbia T16 е хибриден апарат SPECT-CT последно поколение, произведен през 2013г. Той представлява двуглава гама-камера и рентгенов компютър-томограф 16-slice, интегрирани в едно гентри. SPECT-CT съчетава предимствата и намалява недостатъците на двата диагностични метода: нуклеарно-медицински и рентгенов.

В България са в действие още три подобни хибридни апарата. Symbia T16 е най-модерният от тях, последно поколение SPECT-CT апарат, комлектован с колиматори за ниски, средни и високи енергии и всички записващи и обработващи софтуерни програми, което дава възможност за провеждане на всички сцинтиграфски изследвания, дефинирани в протоколите на Националния стандарт по нуклеарна медицина.

 Уникално за страната е диагноза и стадиране на невроендокринни тумори с 111In-octreotid;  простатен карцином с 111In ProstaScint и комплексното изследване на сърце, което дава възможност за едновременна оценка на перфузия и кинетика на миокарда и калциеви плаки в коронарните съдове;  .

Хибридните диагностични методи в нуклеарната медицина са най-модерните методи за диагностика.Те представляват съчетание между функционален метод (нуклеарно-медицински) и  структурноанатомичен  метод (рентгнов или магнитно-резонансен) .  Хибридните образи съчетават предимствата на всеки отделен метод и намаляват недостатъците му.

Всяка година на 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Това е единствената инициатива, в която целият свят застава обединен в борбата с рака. Това също е и международен ден, в който си поставяме за цел да осъзнаем по-добре какво означава тази болест и да разберем какво е нейното въздействие в целия свят.  

На 4 февруари 2000 година в Париж се провежда Първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие, на която се приема Парижката харта срещу рака. На срещата се взема и Решение за отбелязване на 4 февруари като Световен ден за борба с раковите заболявания - откриване, лечение и превенция. 

 

Кампанията  и тази година отново ще се фокусира върху Цел номер 5 на Световната декларация за рака - да се опровергаят вредните митове и грешни концепции за рака под надслов :  

"Ракът - знаете ли"?

 

Мит №1

Ракът е само здравен проблем.

 

Мит №2

Ракът е заболяване на богатите, възрастните и развитите страни.

 

 

Мит №3

Ракът е смъртна присъда.

 

Мит №4

Ракът е моята съдба /участ, орис/.

Раковите заболявания са водеща причина за смъртността в глобален мащаб. По данни на Световната Здравна Организация /СЗО/ всяка година над 12 милиона души получават диагноза рак и 7,6 милиона умират от болестта. Специалистите предупреждават, че ако не бъдат предприети съответни действия, през следващото десетилетие над 84 милиона души ще починат от онкологични заболявания.  В Европейския съюз (ЕС) раковите заболявания са втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година две от десет жени и три от десет мъже умират от рак, а на приблизително 3,2 млн. европейци се поставя тази диагноза. Статистиката показва, че заболеваемостта от рак при мъжете и жените продължава да нараства въпреки по-добрата профилактика и лечение. С увеличаването на продължителността на живота и възрастта на населението се очаква и увеличаване на броя на пациентите с рак.  

Добрата новина е, че около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Рискът за развитие на болестта може значително да бъде намален ако: 

- Спрете употребата на тютюн и избягвате помещения, където може да

станете пасивни пушачи

Не злоупотребявате с алкохол и по-специално с концентрирани напитки

- Избягвате прекомерното излагане на слънце

-Поддържате здравословно тегло, чрез здравословно хранене и упражнявате  редовна физическа активнос 

- Знаете как да се предпазвате от инфекции, които могат да причинят рак

 Редовно ходите на профилактични прегледи

нагоре