Новини

Министър Атанасова стартира проекта „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс"

Министър Атанасова стартира проекта „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс"

06 Декември 2012, Четвъртък
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС В СБАЛО

Днес - 6 декември, Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще даде старт на изпълнението на проект  „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс" в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр. София”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ и се финансира от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., както и от държавния бюджет на Република България на обща стойност 29 133 827,40 лв. с ДДС.

Началото на проекта ще бъде поставено днес на пресконференция от 11.00 часа в аулата на СБАЛ по Онкология, на която ще бъдат разяснени  дейностите, целите, срокове за изпълнение и очаквани резултати по проекта.

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще направи първа копка за разширението на Клиниката по лъчелечение в 11.40 часа на строителната площадка на територията на лечебното заведение.

Реализирането на проекта ще даде възможност за увеличаване  броя на лекуваните болни в Клиниката по лъчелечение с още 2 000 болни годишно. С възможностите на новата високотехнологична апаратура от последно поколение ще се осигурява качествено лечение на онкоболните пациенти. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, се състои от два мултимодални линейни ускорителя с многолистов колиматор и планираща система, устройство за електронно портално изобразяване, магнитно-резонансен томограф, компютърен томографски симулатор. Предстои да бъде изградена и локална информационна мрежа за обмен на лъчетерапевтични данни.

Преките бенефициенти, които ще се възползват от ефекта на проекта са всички пациенти на Клиниката по лъчетеарпия в СБАЛО, чийто средногодишен брой е 14 500 души, както и всички изследвани и консултирани болни в СБАЛО - над 60 000 души.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени строителство и ремонт, необходими за осигуряване на среда за инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологичното медицинско оборудване със специални изисквания за експлоатация. Тези строително -ремонтни работи са свързани с изграждане на:

  • изцяло нова пристройка към Клиниката по лъчелечение с разгърната застроена площ 4 416 кв.м.;
  • реновиране на 14 съществуващи помещения в Клиниката по лъчетерапия с разгърната застроена площ 386 кв.м.;
  • изграждане на 1 бр. фотоволтаична система 32 kW;
  • реализиране на икономия на енергия от обновяване на сградите  чрез  намаляване на разходите за пълната мощност на климатизационната система – 73 950 kWh;
  • осигуряване на достъпен маршрут от съществуваща сграда до пристройка лъчетерапевтичен комплекс, вкл. и за хората с увреждания.
нагоре