Новини

Край на опашките за лъчелечение в СБАЛ по онкология

Край на опашките за лъчелечение в СБАЛ по онкология

09 Октомври 2015, Петък
Досега пациенти чакаха по 3 месецаБолницата пуска поетапно 3 модерни високоенергийни апарата до януари

Преди 8 г. пациентка в Специализираната болница за активно лечение по онкология в София е подложена на курс лъчелечение, но ѝ се налага да прекъсне временно процедурите. Причината е, че единственият тогава медицински ускорител, на който се правят те, е спрян заради технически проблем. Това не е единичен случай - апаратурата не може да поеме всички пациенти.

Понякога се налага

да чакат над 3 месеца

в зависимост от вида и стадия на болестта. Така възниква идеята за разширяване на Клиниката по лъчелечение с още високоенергийни машини.

“По-късно идеята прерасна в национална програма, която ще завърши скоро. Тя осъществи проекти на много клиники, главно в онкологичните диспансери и в 4 университетски болници. Нашият проект е най-голям, стойността му е близо 30 млн. лв. Изградени са 4 бункера за високоенергийни машини, три от които са доставени - два линейни ускорителя и един за томотерапия (виж карето - б.а.). Какво ще има в четвъртия бункер, зависи от Министерството на здравеопазването, което е поело ангажимент да осигури средствата”, обяснява началникът на клиниката по лъчелечение проф. Веселина Първанова.

Центърът се намира в новопостроена сграда към болницата, до която се стига чрез топла връзка. Пускането на част от новите машини ще бъде в края на годината. Екипът на клиниката към СБАЛО се надява датата да бъде 6 декември не само защото е в началото на месеца, а и заради символиката на Никулден. От януари се очаква да заработи цялата нова апаратура.

За да обърне внимание на нуждата от съвременна апаратура, Клиниката по лъчелечение предизвика през 2007 г. външен одит от Международната атомна агенция. Нейни представители идват да оценят цялостната дейност - на клиниката, на онкологичните комитети, библиотеката, администрирането, раковия регистър, хирургичните звена, кожната клиника и Клиниката по лекарствено лечение.

“Тогава одитната група излезе със заключение, че персоналът на Клиниката по лъчелечение

работи в условия

на изключителен

стрес от липсата

на достатъчно

оборудване,

но има готовност и капацитет за инсталиране на най-съвременна апаратура”, обясни проф. Първанова. Одитът подчертава, че апаратурата за лъчелечение във всяко лъчетерапевтично звено трябва да се реновира на 15 г. Нужните средства за обновяването са много, но се изплащат за около 5 г. В общ план лъчелечението е най-евтино от трите основни метода в онкологията. То излиза 7 пъти по-малко от лекарственото лечение и 4 пъти по-малко от хирургичното.

Според одита на Международната атомна агенция Националната онкология трябва да разполага с 6 високоенергийни машини. Отчита се, че болницата има капацитета да работи с тях. По това време на територията на лечебното заведение има само по 1 ускорител и кобалтов апарат, който се използва за облъчване главно на тумори в областта на главата и шията и в някои случаи при рак на гърдата.

Проектът включва и реновиране на

единственото у нас

Отделение по

брахитерапия, разположено в старата част на болницата. При този метод се поставят радиоактивни източници в засегнатия от болестта орган, най-често при тумори на простатата, женските гениталии, трахеята, бронхите и хранопровода. При голяма част от болните този метод е алтернатива на хирургичното лечение, защото дава възможност да се постигне висока лечебна доза в болния орган и минимална в съседните здрави тъкани. Методът се прилага самостоятелно или в комбинация с външно облъчване и химиотерапия.

Обновени са и стаите за метаболитна терапия. Болните за лечение с радиойод

вече имат нормални

условия за престой

в седмицата, в която

са изолирани там

В разширението - новопостроената сграда, на Отделението по перкутанно лъчелечение, където началник е доц. Иглика Михайлова, вече е инсталиран ядрено-магнитен резонанс от последно поколение и нов компютърен томограф. И двете машини са за образна диагностика, но магнитният резонанс дава възможност за силно контрастни изображения и различаване на структури в меките тъкани, което предоставя по-конкретна картина на засегнатите участъци. Той е от изключително значение за изследване на простатата, маточната шийка. Както и при тумори на мозък, включително злокачествени мозъчни тумори при деца, в областта на задната черепна ямка, където другите образни методи са недостатъчни.

Едно от най-важните неща при въвеждане в експлоатация на новите високоенергийни машини ще бъде отпадане листата на чакащите за лъчелечение, тъй като болните ще започват лъчелечението си вместо в рамките на 2-3 месеца от назначаването му - до седмици. “Всеки един болен преди започване на лъчелечението се обсъжда от екип специалисти в онкологичен комитет, където се избира най-подходящият за случая апарат и метод на облъчване”, добавя доц. Иглика Михайлова. Болните вече ще имат и възможност за избор в метода на лечение. Когато има алтернативи, те

сами ще решават

как да се лекуват,

след като им се обяснят предимствата и рисковете от различните възможности.

Организацията на труда също ще се промени коренно. Вече в Клиниката по лъчелечение ще се работи на една смяна. Това е от значение не само за персонала, но и за пациентите. “Досегашният режим на работа до 19-20 ч означаваше възможност за контакт на пациента само с един лекар, и то не с лекуващия, а този, който е дежурен. Контролът върху лаборантите чрез медицинските физици и лекари ще бъде много по-голям. Всички ще се чувстват по-добре. Лъчелечението ще стане по-достъпно и навременно - категорична е проф. Веселина Първанова и добавя: - Новите методи в лъчелечението не означава по-бързо, а свързано с повече труд и време за всеки пациент с по-малко усложнения.”

Източник: 24 часа

нагоре