Новини

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД

15 Ноември 2022, Вторник

Обявен е конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един.

Информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването - Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД (government.bg)

нагоре