Новини

Клиниката по медицинска онкология представи 12 авторски презентации на XIV Научна конференция по онкология

Клиниката по медицинска онкология представи 12 авторски презентации на XIV Научна конференция по онкология

29 Юни 2024, Събота

Изминалата XIV Научна конференция по онкология с домакин УСБАЛ по oнкология "Проф. Иван Черноземски" беше определена от участниците като "най-интересната и значима от висчки до сега". Освен ключовото международно участие, бяха разгледани и обсъдени различни клинични ситуации с голямо практическо и научно значение.

Клиниката по Медицинска онкология беше представена с 12 авторски презентации от всички лекари (специалисти и специализанти) като голям интерес предизвика презентацията на старшата медицинска сестра на клиниката Петя Манчорова с темата "Катетър-асоциирани кръвни инфекции при пациенти с онкологични болести".

"В Клиниката по Медицинска онкология се провежда лечение на множество онкологични локализации, не само на най-честите, и организацията ни с провеждане на лечение според доказателствената медицина е основен принцип", каза ръководителят на клиниката доц. д-р Ася Консулова.
 
"Гордея се с целия екип на клиниката, който спокойно бих нарекла екип-мечта за всеки ръководител. Презентациите на колегите потвърдиха начина на мислене в разнообразните онкологични теми като карциноми на бял дроб, урогенитална и храносмилателна система, меланоми, редки болести. Всеки от нас има и специфични интереси, както примерно са известни моите в областите на карцином на гърда и редките болести. Но започвайки от начина на обучение по световните стандарти чрез Глобалната програма за обучение по Медицинска онкология, преминавайки през разнообразна онкопатология с редки и трудни локализации или биологични подвидове и допълвайки поведение при усложнения и нарушения в коагулацията, мултидисциплинарен подход и комбинирани методи на лечение, Клиниката по Медицинска онкология защити ежедневните си усилия за мултидисциплинарна онкологична грижа при пациентите със солидни тумори", посочи още доц. Консулова.
нагоре