Новини

Интегративна медицина

Интегративна медицина

20 Ноември 2016, Неделя

Проф. д-р П. Куртев дм

Началник  Клиника по Обща и коремна хирургия

СБАЛО-ЕАД

Уважаеми  Колеги,

   През последните години в страната изникнаха  малки и големи болници,  за които няма невъзможни неща.  Рекламираха се странни методи за лечение на онкологичните заболявания, с една единствена цел - бързо забогатяване.  Подмениха се основни морални ценности, когато се въведоха термините “пазар” , “конкуренция” и др.  Ето защо, ще се постарая да формулирам  какво представлява интегративната медицина в онкологията, тъй като тя неправилно се асоциира с алтернативната медицина, а напоследък  и с т.нар. допълнителна медицина, обединени в един общ термин – complementary and alternative medicine ( CAM ). Комплементарната и алтернативната медицина, нямат нищо общо и не обхващат същноста на интергративната медицина. Тъй като в тази статия ще говорим за онкология, то формулировката за интегративна онкология е рационална, основана на доказателства комбинация от конвенционална терапия и допълнителни интервенции прилагани като индивидуалиран терапевтичен режим,обхващащ човека като цяло (тяло , разум и дух).  Интегративната медицина (онкология), защитава следните принципи:

  • Естествените възможности на организма за лечение – приема , че тялото притежава вродени способности за лечение,  диагноза,  възстановяване, регенерация и адаптиране към травмата и загубите. Основната цел на терапията е вродените заложби на организма за лечение, да помогнат на конвенционалната медицина.
  • Визията на интегративната медицина, включва разбирането , че човека не е просто тяло, а съвкупност от физически,ментален и духовен субстрат,изграждащ личността . Тези измерения на човешкия живот имат своето отражение към здравето на индивида , акуратната диагноза и ефективното лечение.
  • Значението на начина на живот – Здравето и болестта са резултат от взаимодействието на човешките гени с различни аспекти от начина на живот, включващи начина на хранене, физическата активност, почивката и съня, стреса, качеството на отношенията с други индивиди, работата и т.н.  Начина на живот може да повлияе върху риска от заболяване много повече от предиспозицията на гените за дадена болест.Лекарят трябва винаги да взема под внимание тази информация,при снемането на анамнеза.  Правилното разбиране на начина на живот на болния, е съществен компонент на интегративната медицина, който дава възможност за профилактика и по-ефективно лечение.
  • Съществената роля на връзката лекар – пациент-  С времето, връзката между лекаря и пациента придобива  статут на специална , дори свещена. Когато лекарят разговаря с пациента и го изслушва с пълно внимание и е изцяло съпричастен към заболяването му, това само по себе си инициира оздравителния процес. Изключително трагичен за съвременната медицина е факта, че в името на печалбата, корпоративната система елиминира този съществен аспект в медицинската практика. Разбира се, когато времето за контакт на лекаря с болния е силно ограничено от изискванията на здравната система, не е възможно създаването на такава силна, свещена връзка, която би подпомогнала самия оздравителен процес.

Тази специална връзка е източник на духовна награда за лекаря, а загубата ѝ носи неудовлетвореност. Може би здравната система трябва да преосмисли начина на заплащане, според отделеното време, а не спрямо броя пациенти, но това е въпрос на бъдещето.

В своята същност, интегративната медицина (онкология) е консервативна. Тя се стреми да възстанови ценностната система на професията, която с времето е ерозирала. Забравени са древни препоръки от времето на Хипократ, които ние цитираме по време на доклади, за пълнота на презентациите , но често не спазваме: да не вредим, да се съобразяваме с  лекуващата сила на природата, когато е възможно и ефективно, да предпочитаме по-малко инвазивната терапия и т.н.

Уважаеми колеги,

Тези принципи на лечение важат за всички онкологични единици. Може би повечето от нас ги спазват и прилагат, но все още не сме осъзнали напълно тяхното значение.

нагоре