Новини

Защо онкологичните заболявания трябва да се лекуват в специализирани здравни заведения?

Защо онкологичните заболявания трябва да се лекуват в специализирани здравни заведения?

16 Ноември 2016, Сряда

проф. д-р П. Куртев дм

Началник на Клиника по Обща и коремна хирургия

на Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД

Ракът е широко разпостранено социално значимо заболяване, което поставя сериозни проблеми в областта на профилактиката, диагнозата и лечението.

 Онкологичната  диагноза е тежък удар за пациента, която изцяло променя , бих казал за секунди цялото му възприятие и философия за живота. В миналото диагнозата рак беше равносилна на летален изход. С развитието на медицината, новите технологии в биологията , физиката, компютаризацията на диагностиката, съвременото виждане за развитието на туморния процес и пр.,  доведе до успех в лечението на редица онкологични заболявания. Разбира се основен фактор за успешното лечение е ранната диагноза на раковото заболяване.  Като пример мога да дам  лечението на рака на дебелото черво и ректума.  Най общо казано  развитието на туморния процес на дебелото черво и ректума преминава през няколко стадия . Процесът започва с промени в самата лигавица ( криптите) на червото, развитието на полипи (аденоматизни , вилозни и  др.) , диспалзия на полипите (малигнизация) , рак, метастазиране. Отстраняването на полипа е в сто процента гаранция за профилактирането за развитието на рака на дебелото черво и  ректума . Т.е  правилната интерпретация на оплакванията на пациента от лекаря е гаранция за правилното лечение. За да се открие онкологичното заболяване в ранен стадий е нужно да се мисли за него и да се търси. Кой лекар има най-добра практична насоченост , ако не онколога.

     Проблема за късно поставената диагноза има две страни

  • Страх от страна на болния. По всякакъв начин той не иска диагнозата рак да му бъде поставена, даже когато симптомите са налице в своето пълно развитие. Голяма част от болните избягват специализираните онкологични заведения именно поради тези причини. В последствие попадат в многото новосъздадени болници с много добра обстановка и обслужване , но до там.
  • Онкологична некомпетентност на лекаря.  Както казах по горе неправилната интерпретация на оплакванията на болния  от страна на лекаря води и до погрешна диагноза, което и в последствие определя и лошата прогноза от изхода на заболяването. Не на последно място за поредицата от грешки в тази насока е и изключителната комерсализация на голяма част от лекарите. С оглед усвояването на така наречените „ пътеки“  болните се приемат в здравните заведения и се лекуват без да са налице задължителния опит и професионализъм което разбира се рефлектира и върху  все по-лошата преживяемост.

Ранното откриване на туморното заболяване е свързано с по-ефективното му лечение. Целта е да се открие заболяването, когато е локализирано в самия орган преди да е настъпил процеса на инвазия. Ранното откриване, като здравна услуга, трябва да бъде доказателствено аргументирана от гледна точка  важността  за  националното здравеопазване, да се направи оценка на тестовете за ранно откриване, тяхната ефикастност, финансовите разходи свързани с ранното откриване, персонални изисквания и нивото на здравните  услуги в страната. Дори цената на тестовете да бъде ниска, целия процес може да изисква значителни разходи и да пренасочи финансови ресурси от други клонове на здравеопазването. Ранното откриване е само част от една по мащабна стратегия, която включва диагноза, лечение и проследяване. Тези активности трябва да бъдат интегрирани в съответни нива на здравните услуги. Някои допълнителни инвестиции трябва да бъдат направени в инфраструктурата на здравните услуги за лечението на заболяванията в резултат на ранното откриване на рака.

       Уважаеми сънародници,

      Лечението на онкологичните заболявания е комплексно и то включва хирургия , химиотерапия , лъчетерапия , имунотерапия, както и допълнителни процедури като психотерапия и рехабилитация. СБАЛО-ЕАД е създадена през 1958 г.  Тя е специализирана болница за лечение на онкологични заболявания с най-голям опит в страната както и в  сравнение с  някои съседни на България държави. Оборудвана е със най-съвременна техника за диагностика и лечение. Персоналът е високоспециализиран по отношение на онкохирургия, химиотерапия и лъчелечение. Предлагат се нови комбинирани методи за лечение, които са доказарли своята ефективност.

     В заключение ви съветвам отново, онкологичните заболявания се лекуват в онкологични болници. Правилното лечение определя и добрата прогноза на заболяването. Ако вие не си помогнете сами , няма кой друг да ви помогне.


нагоре