Новини

Д-р Сара Тунчева от Клиниката по мецинска онкология гостува в рубриката за специализанти

Д-р Сара Тунчева от Клиниката по мецинска онкология гостува в рубриката за специализанти

09 Юли 2024, Вторник

В рубриката "Специализантите на УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски" гостува д-р Сара Тунчева. Тя е специализант в Клиниката по Медицинска онкология с ръководител доц. д-р Ася Консулова. Родена е в град Варна, където завършва средното си образование с отличие в Първа езикова гимназия с профил английски език. Медицината я отвежда в София, където се дипломира през 2021г. в Медицински университет. Още преди завършването си започва работа като доброволец в Клиниката по Медицинска онкология в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ и към днешна дата е специализант втора година.

 Д-р Тунчева, завършила сте английска гимназия с отличие, не се ли изкушихте да заминете в някоя англоезична страна, където да се развивате като лекар?

Личното ми мнение е, че причините за оставането на повечето колеги в България са комплексни – адмирирам всички млади лекари, които останаха тук, защото от нас зависи бъдещето на здравеопазването. Въпреки това, аз съм изключително благодарна, че постоянно черпя знания от лидерите в областта както у нас, така и в чужбина. Продължаващото ни медицинско обучение често е свързано с обмен на опит със специалисти от други европейски държави. В началото на тази година прекарах седмица в клиника по Медицинска онкология в Мадрид в MD Anderson Cancer Center, където бях очарована от начина на провеждане на мултидисциплинарните онкологични комитети – над десет специалисти от различни специалности обсъждат терапевтичната стратегия при един пациент, като много разчитат на подробното представяне на образните изследвания. Юни месец бях на подобен обмен в Любляна в Словенския национален онкологичен център – там от поставянето на диагнозата, освен медицинския онколог и хирург, основна роля има и психологът. Това според мен е липсващо звено в нашата практика. 

В обобщение, има огромна полза да се учим в чужбина и да прилагаме това, което сме научили, в нашата практика.

Какви качества са нужни на един лекар да бъде успешен медик?

Мисля, че терминът „комплексен“ отново е приложим и тук. Младият успешен медик никога не трябва да спира да са надгражда, да се подобрява. Трябва успешно да може да комуникира с пациентите и да работи в екип със специалисти от други звена. В медицинската онкология е много важна правилната и бърза организация – поставянето на диагноза, стадиране, провеждане на допълнителни изследвания и съставяне на лечебен план, който максимално оптимизираме времево. В нашата специалност е важна и „здравата“ психика. Изключително често правим и невъзможното, за да помогнем на пациентите си.

 Имате ли пациентска история, която никога няма да забравите? 

Има определени пациенти с простатен карцином, например, които при първичен преглед, поради засягане на аксиалния скелет (включва костите на туловището-гръбначен стълб и гръден кош, костите на черепа), изпитват костна болка – използват патерици или инвалидни колички за придвижване. След няколко месеца комплексно лечение, много от тях влизат в лекарския кабинет, както често се изразяват, „на собствен ход“, или без помощни средства. Радвам се, че можем да приложим ефективно лечение и да подобрим качеството им на живот. Така и те се убеждават в ефективността на лечението и с придържането им към него, се подобряват.

 Какво беше Вашето участие на XIV Научна конференцията по онкология в Боровец?

На конференцията в Боровец представих доклад на тема „Неоадювантна ендокринна терапия при неметастатичен луминален HER2 неамплифициран рак на гърдата“. Неоадювантната или предоперативната ендокринна терапия (НАЕТ) е ефективна и безопасна опция при ранен луминален (хормончувствеителен) рак на гърдата. Имайки добрия профил на безопасност на ендокринната терапия, НАЕТ е необходимият терапевтичен подход при правилната популация пациенти. Предоставя възможност и за проследяване на определени биомаркери и определяне на подгрупите с риск от развитие на ендокринна резистентност. Ако мога да обобщя с едно изречение – спрямо отговора на пациента към хормоналната терапия преди операцията, можем да избегнем химиотерапията при жени с добър отговор, докато при тези с незадоовилителен отговор, да се насочим към провеждане на химиотерапия. Разбира се, проследяваме пациентки, които са в менопауза.

Какво според Вас трябва да се промени в онкологията у нас?

Световната онкология не спира да се развива. Това е естественото развитие за нея и у нас. Колкото по-бързо се адаптираме към динамичните промени, толкова по-високо качество на онкологични грижи ще предоставяме на нашите пациенти. Имаме много аспекти, в които да се развиваме, но определено с акцент върху психологическото здраве на пациента.

 Кои са Вашите основните области на интерес?

Медицинската онкология включва в себе си широк спектър от локализации. Интерес за мен представляват рака на гърдата, както и гинекологичните и генитоуринарните тумори. Това включа рак на маточната шийка, ендометриален, овариален, уротелиален, простатен карцином и други.

нагоре