Новини

Доц. д-р Aся Консулова взе участие като одитор на един от най-големите онкологични центрове в Португалия

Доц. д-р Aся Консулова взе участие като одитор на един от най-големите онкологични центрове в Португалия

03 Април 2024, Сряда
През последната седмица на март доц. д-р Aся Консулова взе участие като одитор на един от най-големите онкологични центрове в Португалия - Португалски онкологичен институт в “Франсиско Джентил” в Лисабон/ Instituto Portuguêsde Oncologia de Lisboa Francisco Gentil-IPO-Lisboa
 
Одитът се извършва от най-голямата организация, провеждаща акредитация на онкологични центрове - Организация на европейските онкологични институти/ Organization of the European Cancer Institutes към която доц. Консулова е сертифициран одитор.
 
Одитори от България до момента са били само двама експерти с участие в различни одити по света, основно в Европа.
 
"Това е едно от най-големите ми лични интелектуални усилия от областта на акредитацията в онкологията. За първи път участвам в международен одит от страна на акредитиращата институция. Била съм преди това част на одитираната институция, но този опит беше безценен и се надявам да продължавам да го развивам и в следващи одити. Беше създаден екип от шестима одитори, които разглеждахме дейността, структурата, функционирането и оценявахме безопасността, онкологичната грижа от скрининг и профилактика, през диагноза и лечение до палиативни грижи и обезболяване, провеждани в онкологичната институция“, разказа доц. Консулова.
 
Тя уточни, че одитът е подготвян години от страна на онкологичния център и че нейният екип в продължение на няколко месеца разглежда и оценява 9 групи критерии за качество, разпределени в 85 стандарта с общо 345 ключови изисквания. За няколко дни шестимата одитори провеждат одита на място в центъра, като участват в множество интервюта с предоставен достъп според изискванията на OECI.
 
Информацията и резултатите са конфиденциални, но опитът, който всеки участник придобива, е несравним. Разкрива невероятни детайли, върху които всеки един център, желаещ да бъде акредитиран като Онкологичен център или като Всеобхватен онкологичен център, трябва да може да осигури, провежда, проследява, оценява, анализира и подобрява постоянно.
 
До момента, за голямо съжаление, в България няма онкологичен център, който да е акредитиран поне като Раков център според критериите на OECI. Има центрове с други неспецифични за онкологията сертификати или такива, касаещи направление в една онкологична нозология. Целият процес на подготовка за провеждане на сертифициране е свързан с организация и подобрение на онкологичната грижа на всяко ниво в продължение на поне 2 години, което води до постигане на значително качество на фона на управление на риска, стратегическо планиране и стратегии за подобрение на дейностите. До момента като Раков център от OECI са акредитирани 19 онкологични институции по света, а като всеобхватен център – общо 34. В процес на акредитация са още 23 центъра. На този етап у нас няма онкологичен център, който да може да покрие изискванията за всеобхватен център по различни критерии, но акредитиране като Раков център според OECI е възможно и е огромна стъпка за всеки център.
 
 Доц. Консулова изрази оптимизъм да видим скоро и българско представителство сред групата на акредитирани центрове и мрежи от OECI.
 
Междувременно в УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски" продължават процеси на ре-кредитация по различни системи и е започнат процес на оценка за възможностите и необходимите критериите за по-значима оценка като раков център.
нагоре