Новини

Доц. д-р Ася Консулова участва в международен тренинг за онкологични лидери

Доц. д-р Ася Консулова участва в международен тренинг за онкологични лидери

28 Март 2024, Четвъртък
На 22 и 23 март в Лисабон, Португалия, доц. д-р Ася Консулова, началник Клиника по медицинска онкология, беше част от международно двудневно обучително събитие за онкологични лидери IMPACT - International Metastatic Prostate Cancer Training.
 
16 специалисти от 11 държави се включиха в двудневния семинар в областта на простатния карцином и приложение на генетични изследвания и терапевтични стратегии в метастатичен стадий.
Доц. Консулова представи своя клиничен опит в диагностика и лечение на пациенти с карцином на простата у нас.
 
Целта на международния тренинг е обучение и въвеждане на нови терапевтични стратегии в метастатичен стадий.
 
“Продължаващото медицинско обучение е ключово за специалистите. Така постоянно обновяващото се онкологично знание се развива едновременно със световната медицина”, коментира важността на продължаващото обучение за лекарите доц. д-р Ася Консулова
нагоре