Новини

Ден на отворени врати в "Клиника по лъчелечение"

Ден на отворени врати в "Клиника по лъчелечение"

30 Януари 2017, Понеделник

Ако Ви предстои лъчелечeние и търсите най-доброто място, в което да проведете своята терапия, ние отправяме  към всички Вас любезна покана за обиколка на най-модерния и високотехнологично оборудван Лъчетерапевтичен комплекс в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София.

Наши специалисти ще отговорят на всички  въпроси, които вълнуват Вас и Вашите близки относно условията и реда за провеждане на лечение и любезно ще Ви съпроводят в  клиниката, за да видите  апаратурата, с която се провежда лъчетерапията в нашата болница. Ще можете да видите най-новите линейни ускорители, ядрено-магнитен резонанс, скенер и томотерапия.

Обиколката ще се проведе от  9 до 12  часа на 4 Февруари 2017г. (събота) и започва от входа на новата „Клиника по лъчелечение“.

нагоре