Новини

Дванайста национална научна конференция по онкология

Дванайста национална научна конференция по онкология

03 Юни 2022, Петък

Дванайста национална научна конференция по онкология ще бъде проведена от 10 до 12 юни 2022 г. в Пловдив.

Участие са заявили водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна.

Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са екипите на УСБАЛО, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

В научната програма са включени всички аспекти на онкологичната патология: епидемиология на рака, молекулярна онкология, генетика, имуноонкология, образна диогностика, нуклеарна медицина, хирургично лечение, медикаментозно и лъчелечение, вария, грижи и качество на живот, медицинска експертиза, проблеми и предизвикателства в организацията на здравеопазването при лечение на онкологичните заболявания...

Организационният комитет, председателстван от д-р Стефан Константинов - изпълнителен директор на УСБАЛО, е подготвил атрактивна и полезна програма, в която  научният диалог и неформалните срещи между колеги ще бъдат активно поощрявани след две години пандемични ограничения.

нагоре