Новини

Виртуално за реалното познание

Виртуално за реалното познание

09 Декември 2020, Сряда

Десетата юбилейна конференция по онкология в онлайн формат ще бъде проведена в края на тази седмица. Участие ще вземат водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна. Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са неговите екипи, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

Въвеждаща тема на конференцията ще бъде „Индикации за провеждане на РЕТ/КТ” – работата с най-новата придобивка на лечебното заведение естествено е обект на анализи и коментари. Ще бъдат разгледани и други нуклеарномедицински научни подходи при мониторинг на различни тумори. Акцент ще бъде и ролята на кли ничната патология за диагностиката и адекватната терапия при различни нозологични единици.

Хирургичното лечение на рака на гърдата, новостите в диагностиката и лечението в светлината на последните открития и натрупаните знания също ще станат обект на задълбочена дискусия.

Друг кръг от важни въпроси, обект на презентациите по време на конференцията, включва: хирургия, изследвания при тумори на яйчниците, лъчетерапевтични подходи при карцином на гърдата, брахитерапия при кожни тумори. С особен интерес се очакват и дебати в сферата на новостите в лъчелечението, медицинската онкология и онкодерматологията.

Лекторите, участниците, младите онколози и специализантите ще имат уникалната възможност да се убедят как чрез иновациите доскоро фантастични очаквания стават елемент от всекидневието на българските онколози - за доброто на пациентите.

Всички регистрирани участници ще могат да проследят конференцията „на живо” на https://oncoconference.com/live/

Десетата конференция по онкология ще бъде открита на 10 декември, в 15 часа, с встъпително слово на  д-р Стефан Константинов –  изпълнителен директор на УСБАЛО, и ще продължи до 12 декември.

нагоре