Новини

Ваксинация срещу COVID-19 при пациенти с онкологични заболявания

Ваксинация срещу COVID-19 при пациенти с онкологични заболявания

03 Април 2021, Събота

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

  1. Могат ли хора с онкологични заболявания да се ваксинират?

Хората с онкологични заболявания могат да се ваксинират, както останалото население, с някои уточнения. Трябва добре да се прецизира момента на ваксинация, ако Ви предстои лекарствено лечение (химиотерапия, имунотерапия и др.), лъчелечение, ще бъдете оперирани или сте след операция. Причината е, че за да има ефект от ваксината е необходимо имунната ви система да не бъде подтисната. Някои от формите на лечение водят до подтискане на имунната система, поради което добре трябва да се прецени до колко удачно ще е точно в този момент да се ваксинирате. Съществуват препоръки около седмица преди и след операция да се избягва ваксинация. По време на химиотерапия принципно ваксинацията е възможна, но все още опитът е малък и обикновено се изчаква приключване на лечението. При пациентите на лъчелечение, както и при останалите, моментът на ваксинация трябва да се обсъди с лекуващия лекар, който ще вземе много фактори под внимание – място на облъчване, доза, общо състояние и д.р. Обратно, ако става въпрос за онкологично заболяване в миналото, или намиращо се в ремисия в момента, то Вие може да се ваксинирате както всеки друг във Вашата възрастова група, веднага, щом ваксината е налична.

Важно е да знаете, че дори при подтиснат имунен отговор на организма, ваксините срещу COVID-19 не могат да причинят това заболяване, защото никоя от тях не съдържа жив вирус. Най-много да не се получи очакваното ниво на защита.

  1. Трябва ли хора с онкологични заболявания да се ваксинират?

Хората с онкологични заболявания са в група с повишен риск, за това – да, ваксинацията е препоръчителна. По принцип възрастта, в която са най-чести онкологичните заболявания предполага наличието на допълнителни хронични болести (сърдечно-съдови, ендокринни, белодробни и др.), което още повече налага те да бъдат ваксинирани с предпазна цел. Според Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България онкологично болните попадат във Фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания.

  1. Крият ли опасност ваксините и колко са ефективни?

Всеки лекарствен продукт може да крие опасности. В случая с ваксините всичко е въпрос на сравняване на ползите с възможните рискове. Отвъд проучванията, на база на които е дадено разрешителното за употреба на ваксините срещу COVID-19, данните от приложението им в реалния живот показват, че те в значителна степен предпазват от тежко протичане на заболяването и от смърт. В случаи на разболяване след ваксинация, то протича по правило по-леко. Вече се появяват проучвания, които показват, че и безсимптомното носителство на коронавирус при ваксинирани е пет пъти по-рядко спрямо неваксинираните.

  1. Коя е най-добрата ваксина?

Не съществува такава класация. Към момента няма проучване, което директно да сравнява отделните видове ваксини. Първите налични в България ваксини, използващи технология с информационна РНК, до момента показват добър прием на ниво пациенти, институции и дори държави по света. Третата внесена у нас ваксина беше обект на временни спирания на приложението и допълнителни изследвания. Към момента има страни, които я прилагат без специфични ограничения във възрастта над 18 години, в други – такива има, по-скоро с предпазна цел. Четвъртата одобрена за приложение в България ваксина се отличава от другите три с еднократния си прием. Важното, което трябва да се знае е, че при всички ваксини ползите надхвърлят многократно рисковете. За да предпазите максимално здравето си по-добре се ваксинирайте с налична ваксина, вместо да чакате специфично търговско име.

  1. Къде мога да се ваксинирам?

Във всеки ваксинационен център – бил той в болница, медицински център или при личен лекар. За записване може да ползвате електронния регистър. Към момента не Ви съветваме да приемате, че от там може да изберете ваксина. Просто снабдяването е ограничено, което предопределя невъзможността за избор. Зелените коридори, за които може да следите медиите или при Вашия личен лекар са друга алтернатива. В УСБАЛО от началото на годината има разкрит имунизационен кабинет. За информация за наличните ваксини и записвания моля обадете се на 028076 299

  1. Какво да направя, ако смятам, че имам нежелани реакции след ваксинация?

Уведомете медицинско лице, за предпочитане в мястото, където е поставена ваксината. До колкото тези ваксини са нов продукт и събирането на информация с тях продължава интензивно, не се колебайте да ползвате и връзката за съобщаване на нежелани лекарствени реакции в ИАЛ.

  1. Как да получа сертификат за направената ваксинация?

Сертификатът се издава след завършване на курса (2 ваксини за първите три регистрирани препарата) и е достъпен с електронен подпис във вашето медицинско електронно досие. При необходимост ваксинираните в нашия център могат да получат хартиено копие. Издаваме го безплатно.

Достоверни източници на информация:

https://coronavirus.bg/

https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2021/people-with-cancer-coronavirus-vaccine

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/low-blood-counts/infections/covid-19-vaccines-in-people-with-cancer.html

https://ascopost.com/issues/march-25-2021/astro-recommendation-on-covid-19-vaccination-for-patients-receiving-radiation-therapy/

https://www.gustaveroussy.fr/fr/vaccin-covid-patients

https://ressources-aura.fr/covid-19-vaccin/

нагоре