Новини

Благодарствено писмо до Дружеството на специалистите по здравни грижи

Благодарствено писмо до Дружеството на специалистите по здравни грижи

29 Ноември 2012, Четвъртък

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51http://www.sbaloncology.bg

   

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО

ДРУЖЕСТВОТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

ПРИ СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

 

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодаря Ви, лично от мое име и от  името на ръководството на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, за решението да дарите 500 (петстотин) лева за Дарителската инициатива „ЗА ЖИВОТА”, която цели набирането на средства за закупуването на апарат за лъчелечение по време на операция.

Благодаря Ви, че сте съпричастни към усилията за модернизиране на болницата. Благодарение на проявеното разбиране и отзивчивостта Ви. Вярвам че, всички заедно поставяме началото на съвременно лечение, което ще бъде от неоценима полза за нашите пациенти.

Искренно се надявам, че и за в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа и със съвместни усилия да работим за развитието на модерна онкология в България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА ВАЛЕРИАНОВА/

нагоре