Отминали събития

Отминали събития


  • XIII научна конференция по онкология в Гранд хотел Пловдив от 16-18 юни 2023

            Оновни теми:

            ✩ Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол
            ✩ Молекулярна онкология - лабораторно – диагностични аспекти, лечение
            ✩ Генетика
            ✩ Имуноонкология - лабораторно-диагностични аспекти, лечение
            ✩ Образна диагностика
            ✩ Нуклеарна медицина
            ✩ Хирургично лечение
            ✩ Лъчелечение
            ✩ Медикаментозно лечение, проследяване на ефекта, оценка на здравни технологии и фармакоикономика
            ✩ Грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията
            ✩ Организация на здравеопазването и онкологични заболавания – проблеми и предизвикателства
            ✩ Вария

 

нагоре