Лаборатория по микробиология

Апаратура - Лаборатория по микробиология

 • Апарат BACTEC 9050 за диагностика на хемокултури
 • Автоматизирана система VITEK-2 за идентификация и определяне на чувствителност към антимикробни препарати
 • Микроскопи
 • Лабораторни центрофуги
 • Термостати
 • Техническа везна
 • Аналитична електронна везна
 • Автоклав
 • Сух стерилизатор
 • Стерилизатор на Кох
 • Дестилатор
 • Лабораторни фризери CL-6F2AC -80°С и -20ºC
 • Шейкър
 • Джар за култивиране на анаероби и микроаерофили
нагоре