Клинична лаборатория

Апаратура - Клинична лаборатория

Лабораторията е оборудвана с последно поколение автоматични анализатори на водещи световни фирми.

Urit-5380-хематологичен анализатор 5-Diff
Cell-Dyn Ruby/Abbott/-хематологичен анализатор 5-Diff

ARCHITECT PLUS ci 4100 на ABBOTT
- c 4000 - БИОХИМИЧЕН МОДУЛ
- i 1000 - ИМУНОЛОГИЧЕН МОДУЛ

SYSMEX-CA 500 series- КОАГУЛАЦИОНЕН СТАТУС

Siemens Rapidlab 348EX-Кръвно-газов анализатор

Атоматичен коагулометър Yumizen G800

нагоре