Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика


Отделението по образна диагностика предоставя клинико-диагностични услуги в областта на конвенционалната и интервенционалната рентгенология, ултразвукова диагностика и компютърна томография. Като част от структурата на Специализираната Болница по Онкология ние обслужваме както вътреболнични пациенти, така и амбулаторни (извънболнични) пациенти. Предмета на нашата дейност е насочена предимно в областта на раковите заболявания - от първичната профилактика за ранно откриване до етапите на лечение и проследяване на заболелите пациенти.

ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Отделение по Образна диагностика е снабдено с пълен набор от висок клас дигитални апарати - дигитален рентгенов апарат, уникален дигитален мамограф с томосинтеза, 64 срезов компютърен томограф и 1.5 Тесла Магнитен резонанс.

В отделението се извършват както традиционните диагностични рентгенови изследвания-рентгенографични и рентгеноскопични, така и 3D дигитална мамография (томосинтеза), компютърна томография, магнитно резонансна томография, ултразвук, както и някои минимално инвазивни диагностични и лечебни процедури.


ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

Специалистите ни са част от различни експертни комисии, където се преценява възможността за включване на пациента в лечение. Част от нашата експертна дейност е и по отношение изработване национални програми за скрининг на раковите заболявания, програми за акредитация на учебни бази и изработване на критерии за учебните програми по Образна диагностика на национално ниво.

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Като част от УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД, отделението по образна диагностика участва в различните програми на пред- и следдипломното обучение на лекари и рентгенови лаборанти. Допълнително, ние провеждаме и ехо-мамографски курсове за различни специалисти.
Отделението е акредитирано и провежда обучение по специализация по Образна диагностика на лекари специализанти към Медицинския Университет - София.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Отделението е разположено в сградата на болницата на втори етаж, в североизточното крило на основната сграда на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД.
Разположението на отделението е съобразено с изискванията за оптимално координиране на дейността с клиничните звена и с диагностично-консултативните кабинети съобразно всички съвременни изисквания.

нагоре