Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение към УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД е звено от основно значение, осигуряващо денонощна и висококачествена медицинска дейност. Специалистите анестезиолози са запознати с особеностите на пациентите с онкологични заболявания и осъществяват както непрекъснат мониторинг в отделението по интензивно лечение, така и анестезиологична дейност в операционните зали.

В болницата се прилагат разнообразие от съвременни методи за обща и локо-регионална анестезия. Нашите специалисти предоставят ефективни и безопасни опции в зависимост от особеностите на конкретната интервенция и желанието на всеки пациент.

Операционните зали на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД са оборудвани с най-модерните анестезиологични апарати и системи за мониторинг на основните жизнени показатели, осигуряващи плавен ход на оперативната интервенция и полагащи основите на следоперативното обезболяване.

В отделението по интензивно лечение се осъществява диагностика и комплексно лечение на всички пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, независимо от основното заболяване. В основата на дейността на ОАИЛ стои мултидистиплинарният подход, съчетаващ експертизата на анестезиолози и координацията с хирурзи и интернисти. От особено значение е индивидуалният фокус върху състоянието на всеки болен и осигуряване на ефективно обезболяване в хода на процеса на възстановяване.

В рамките на отделението са обособени различни зали с климатична система и телевизор за гарантиране на комфорта на пациентите. Всички тези условия са предпоставка за ранната рехабилитация на нашите болни и по-нататъчното им възстановяване.

Сред основните цели на отделението е прилагането на стратегии за предотвратяване на вътреболнични инфекции, включително следване на съвременните принципи на антимикробна профилактика съобразно консултацията със специалист микробиолог.

Специалистите по анестезиология и интензивно лечение посещaват национални, европейски и световни конгреси, с цел непрекъснато запознаване със съвременните тенденции в анестезията и следоперативното обезболяване. Отделението е база за обучение на специализанти по анестезиология и интензивно лечение.

нагоре