Клиника по урология

Клиника по урология

Клиниката по Урология е от трето - най-високо, ниво на компетентност.

Годишно в клиниката преминават над 800 болни, като най-големия процент от тях са със злокачествени заболявания на пикочо-половата система.


Клиниката е оборудвана с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на съвременна диагностично-лечебна и оперативна дейност.

Основната дейност на клиниката е свързана с:

 • оперативни интервенции чрез коремен достъп при злокачествени заболявания на бъбрек, уретер, пикочен мехур, простата;
 • оперативни интервенции чрез коремен достъп при метастазиране в лимфните възли при тумори на тестиса;
 • оперативни интервенции при задръжка на урина в горните и долни пикочни пътища;
 • ендоскопско лечение на всички видове обструкции на долните пикочни пътища.

Диагностична дейност

Обемът на диагностичната дейност включва:

 • уринен тест Select MDx за диагностика на рака на простатната жлеза
 • цитологично и хистологично уточняване при карциноми на долните и горни пикочни пътища
 • изследване на туморни маркери /ПСА/ при съмнение за рак на простатата
 • трансректална пункционна биопсия на простатата под ултразвуков контрол
 • цистоскопии с биопсии
 • урофлоуметрия при болни с обструкции на долните пикочни пътища /мъже и жени/

Оперативна дейност

 • Радикална цистектомия с и без ортотопичен пикочен мехур
 • Радикална простатектомия
 • Тазови екзентерации
 • Органосъхраняващи операции на пикочо-половата система
 • Ампутация на пенис с ингвинална и тазова лимфна дисекция
 • Пластични урологични операции
 • Операции п при вродени малформации на пикочо-половата система
 • Трансуретрална резекция при тумори на пикочния мехур
 • Трансуретрална резекция при обструкции на мехурната шийка
 • Операции за въстановяване проходимостта на пикочните пътища
 • Лазерна енуклеация на простата с използване на лазер MEGA PLUS 70+
 • Лазерно отстраняване на големи туморни формации на пикочният мехур на краче
 • Лазерна литотрипсия на големи конкременти в пикочният мехур

Консултативна дейност

Лекарите от клиниката по Урология извършват консултативна дейност и прегледи по график всеки ден в урологичен кабинет №107 на ДКБ, както и консултират ежедневно пациенти, приети на лечение в болницата

нагоре