Клиника по онкодерматология

Клиника по онкодерматология

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Консултативна дейност

2. Диагностика на кожни тумори - дерматоскопия, биопсия (хистологична верификация)

3. Оперативно лечение на кожни тумори (ексцизия и пластична реконструкция)

4. Сентинелна биопсия на стражеви лимфни възли (СБЛВ)

5. Оперативно лечение на лимфни метастази от кожни тумори

6. Участие в мултидисциплинарен екип при системно лечение на авансирали кожни тумори /таргентна и имунотерапия/

 

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

1. Дерматоскопи

2. Електрокоагулатор

3. Апаратура за биопсия на стражевите лимфни възли /за общо ползване в операционната/

нагоре