Клиника по гинекология

Клиника по гинекология

Клиниката по гинекология на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД е водеща клиника по онкогинекология в България с над 60 годишна традиция, и е от трето - най-високо, ниво на компетентност.
Клиниката е оборудвана с необходимата апаратура, даваща възможност за осъществяване на най-съвременната диагностично-лечебна и оперативна дейност, в това число с ехограф, лапароскоп и хистероскоп.


Клиниката по гинекология предлага качествена и достъпна медицинска помощ в следните направления: диагностични прегледи, диагностични операции и манипулации и оперативно лечение на доказани преканцерози, оперативно лечение в пълен обем на доказани злокачествени тумори на женските гениталии и хирургично лечение на рецидивите и туморна персистенция, оперативно лечение на болни с доброкачествени тумори на женските гениталии, оперативно и консервативно лечение на болни със следоперативни и следлъчеви усложнения, консултативна дейност в УСБАЛО и други медицински заведения, поискали консултация с онкогинеколог

 

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

 • цитологично и хистологично уточняване
 • диагностично пробно абразио
 • колпоскопия с биопсии
 • хистероскопия, лапароскопия
 • ултразвукова диагностика, уточняващи и стадиращи процедури и образни изследвания

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 • Манипулации и гинекологични операции
 • Радикална хистеректомия с тазова и парааортална лимфна дисекция
 • Тотална хистеректомия с аднексите
 • Екзентерации
 • Лапароскопска хирургия
 • Органосъхраняващи операции
 • Радикална вулвектомия с ингвинофеморална лимфна дисекция
 • Семпла вулвектомия и хемивулвектомия
 • Конизация на маточната шийка
 • Сепарирано пробно абразио
 • Хистероскопия
 • Възстановяване проходимостта на женските полови орани, лечение на фистули, ексцизии и др.
 • Консервативно лечение на възпалителните заболявания на женските полови органи.

В случаите, когато пациентката е здравноосигурена, лечението й се заплаша от НЗОК. Когато това изискване не е спазено, пациентката следва да заплати таксите за медицинските услуги и оперативно лечение, определени с Наредба № 22.
Клиниката предлага “избор на екип” и “избор на лекар” по желание на пациентката.
След изписването на пациентката се предоставя медицински документ (епикриза, с пълно описание на диагностичните процедури и изследвания, проведеното лечение, както и решение на онкологичен комитет и препоръки за последващо поведение).

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

Лекарите от клиниката по гинекология извършват консултативна дейност и прегледи по график в двата поликлинични гинекологични кабинети на болницата

ОНКОКОМИТЕТ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

Всеки  понеделник и четвъртък се провежда онкологичен комитет по гинекология, който обслужва болни от цялата страна.

нагоре