Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Апаратура - Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Списък на медицинската апаратура в Отделението по "УНГ болести":

  • 2 бр фиброларингоскопи  /Олимпус/ с възможност за биопсични изследвания.
  • Операционен микроскоп за микроларингохирургия – Карл Цайс и набор за микроларингохирургия на фирма „STORZ“.  Диагностичен отомикроскоп.
  • Конвенционален аудиометър. 2 бр - УНГ- Юните с възможност за аспирация, инсуфлация, затопляне на водата.
  • Електрохидравличен УНГ стол с възможност за преоразуването му в операционна маса.
  • Операционна кларова лампа.
  • Оперативни диоптрични очила Шейвър.
  • Болничните стаи са оборудвани  с апаратура за аспирация и кислород.
  • Клиниката разполага с необходимия УНГ инструментарим.
нагоре