Клиника по обща и коремна хирургия

Основни дейности - Клиника по обща и коремна хирургия

1. Дейности от областта на коремната хирургия

- Оперативно лечение на туморите на хранопровод, стомах, панкреас, черен дроб и жлъчен мехур.

В клиниката се извършват рутинно интервенции при тумори в средна и долна трета на хранопровода и тумори на стомаха, диагностични и терапевтични интервенции при пациентите с панреасен карцином и новообразувания на черния дроб, след предварителна оценка от мултидисциплинарна комисия.

Сред доброкачествените заболявания, рутинно се провежда хирургично премахване на жлъчния мехур по лапароскопски способ по повод жлъчно-каменна болест.

- Оперативно лечение на туморите на тънките и дебели черва, апендикс, ректум, анален канал.

Клиниката има голям опит в лечението тумори на правото черво и при лечение на фамилната генерализирана полипоза на колона и ректума, с максимален стремеж за запазване на сфинктерите и тяхната функция, когато това е показано.

Извършват се както отворени, така и лапароскопски интервенции, в зависимост от състоянието на пациента и стадия на заболяването.

- Хирургично лечение на първични тумори на ретроперитонеума и метастази от други огнища.

Ретроперитонеумът, в който се разполагат големите артерии и вени – аорта и долна празна вена, е място на метастазиране на множество тумори, както и възникване на тумори на място.

Клиниката има най-голям опит в страната при хирургичното лечение на ретроперитонеалните лимфогенни метастази. Завеждащият Клиниката по обща и коремна хирургия, доц. Л. Джонгов е автор на монографията ”Тестикуларни тумори – морфология, диагностика и комплексно лечение” и съавтор на Ръководство за диагностика и лечение на ретроперитонеални тумори .

В контекста на съвременните тенденции за минимално инвазивно хирургично лечение, в унисон с базираната на доказателства медицина, д-р В. Янков - онкохирург в клиниката, въведе и разработи техники за лапароскопско лечение на ретроперитонеални тумори и метастази.

- Извършват се всички видове лимфни дисекции с цел отстраняване на метастази – шийни, аксиларни, ингвинални, тазови и парааортални. С участието на доц. Л.Джонгов е написана монографията “Лимфни дисекции при тумори на млечната жлеза, кожни тумори, тумори на гастроинтестиналния и урогениталния тракт”.

- Хирургично лечение при заболявания на коремната стена и хернии

В клиниката се провежда лечени за възстановяване на коремната стена, както при обхващане от туморни процеси, така и при хернии в областта на пъпа, слабините и след оперативна интервенция и др. Прилагат се както отворени, така и лапароскопски способи, в зависимост от показанията.

2. Интервенции при тумори на кожата и меките тъкани

В клиниката се извършва оперативно лечение на кожни и мекотъканни тумори.

Въведени са съвременните методи за диагностика и лечение на малигнен меланом, като екип от хирурзи, онкодерматолози и нуклеарни медици провежда процедурата биопсия на сентинелен лимфен възел (БСЛВ) с радиозиотоп, което е стандартизиран и точен метод за определяне на стадия и лечението при редица злокачествени тумори, в това число и меланома на кожата. Водещи специалисти в това направление с Д-р В. Георгиев, д.м. и Д-р И. Гаврилова, д.м.

3. Дейности от областта на оперативната онкогинеклология

Клиниката има голям опит при лечение на локално авансирали тумори на яйчници, ендометриум, шийка на матката и влагалище, когато се изисква комбинирани резекции и разширени лимфни дисекции.

Интервенциите се извършват по отворен или лапароскопски способ, след разглеждане пред мултидисциплинарна онкологична комисия, в комбиниран екип от хирурзи и гинеколози.

4. Дейности в областта на урологията

В колаборация със специалисти по урология се извършват интервенции при тумори с засягащи бъбрека, надбъбречната жлеза, бъбречното легенче и пикочния мехур, както в случаи на първично заболяване така и по съседство, при тумори от друг първичен произход.

Интервенциите се извършват по отворен и лапароскопски способ, след предварително обсъждане и изготвяне на индивидуален план.

5. Интервенции при тумори на млечната жлеза

В клиниката се прилага хирургично лечение на туморите на млечната жлеза, след преминаване на необходимите за поставяне на диагнозата и определяне на стадия процедури.

Методите на БСЛВ се прилагат и при пациенти с карцином на млечната жлеза.

6. Хирургично лечение на щитовидната жлеза

Прилага се хирургично лечение при доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза.

7. Други дейности и услуги:

- В клиниката се предлага като медицинска услуга, поставянето на траен венозен катетър за системна химиотерапия

- В клиниката се предлага услуга за поставяне на хранителен катетър (PEG), при пациенти с невъзможност за хранене през устата.

- Консултативна дейност

Лекарите от клиниката извършват консултативна дейност в поликлиничния кабинет № 130, делнични дни, до обяд, след предварително уговорка на тел 02/8076254 (Клиника по Хирургия) или 02/8076339 (Поликлиничен кабинет).

нагоре