Клиника по нуклеарна медицина

Апаратура - Клиника по нуклеарна медицина

- Първият напълно дигитален, най-високо технологичен ПЕТ/КТ (PET/CT) скенер (Biograph-Vision) от 2020 г. (17-ти произведен в света, уникален за страната и региона), с пъти по-високо качество на образите, скорост на скениране, висока разделителна способност  и осигуряване на по-ниско лъчево натоварване на пациентите.

 

- SPECT/CTSymbia T16 (Siemens) - най-съвременен хибриден скенер за гама - сцинтиграфски метаболитни образи, хибридизиран с многослайсов компютърен томограф

 

Апаратура и технологична осигуреност за дейността на Клиниката по Нуклеарна медицина

Апаратура

Модел

1.

Digital PET/CT - Siemens Healthineers

Biograph Vision 450  (Siemens)

2.

SPECT/CT - Siemens Healthineers

Symbia T16  (Siemens)

3.

Автоматична мобилна система за калибрирано инжект. на РФ

IRIS (Comecer)

4.

Работни станции

Siemens -symbia.net - 2 броя                                                 -syngo.via- 4 броя

5.

PACS система

Siemens - Syngo.plaza

6.

Автоматично устройство за запис на DICOM- CD/DVD

Codonics - Virtua

7.

DICOM- Медицински принтер

CarestreamDryView             Chroma imager

8.

Велоергометър

Schiller 911 BP plus

9.

ЕКГ-апарат

Schiller AT-10 plus

10.

Ехограф (УЗ-портативен)

Mindray UMT-110

11.

Система за инжектиране

ACIST Empower CTA

12.

Радиохимична камина

съобразена с изискванията на АЯЛ

13.

Активиметър

IBA DOSIMETRY

14.

Портативен монитор за контрол на ИЙЛ

BERTHOLD   LB 124

15.

Портативен монитор за контрол на ИЙЛ

CONTAMAT   FHT 111 M

16.

Дозиметър

FH 40G

17.

Индивидуални дозиметри

периодичен отчет за индивидуалното лъчево натоварване на персонала, вкл. Специализанти в КНМ

 

   
нагоре