Инж. Станислав Йорданов

Инж. Станислав Йорданов


Инж. Станислав Йорданов е инженер, електроник с опит при поддръжката на специализирана терапевтична апаратура в лъчелечението

Университетско образование

Образователна институция: Технически университет - София

Факултет: Стопански факултет

Степен: Магистър

Специалност: Стопанско управление

Професионална квалификация: Магистър по стопанско управление

Магистърска програма: Операционно управление

Образователна институция: Технически университет - София

Факултет: Машиностроителен факултет

Степен: Бакалавър

Специалност: Машиностроене и уредостроене

Професионална квалификация: Машинен инженер

Частно университетско образование

Образователна институция: Софтуерен университет - София

Отдел: Информационни технологии

Специалности: JavaScript Core Софтуерни технологии с C#, Java, JavaScript и PHP Основи на програмирането с C# Основи на програмирането с JAVA Модули: JavaScript Fundamentals, JavaScript Advanced, JavaScript Applications;

Професионални дейности:

• „УСБАЛО ЕАД“ – София – инженер електроник в клиника по лъчелечение и лаборатория по клинична дозиметрия и радиационна защита – (от Юни 2023 и в момента)

• “Медител Хелткеър – България ООД” – Сервизен инженер на терен на медицинско оборудване (2019 – 2023)

• „Електронкомерс ЕООД“ – инженер софтуер, хардуер той и дозиметрист– (2011 – 2019)

• „Микромотор ЕООД“ – Сервизен инженер на дентално оборудване – (2009 – 2011)

• „Проучвания Мап-Маркетинг“ – Софтуерен програмист за маркетингови проучвания – (2008 – 2009)

Професионална ориентация

▪Поддръжка и сервиз на апарати за роботизирана радиохирургия

▪ Поддръжка и сервиз на апарат за хеликална томотерапия

▪ Дейности с източници на йонизиращи лъчения

▪ Поддръжка и сервиз на рентгенови системи

▪ Поддръжка и сервиз на апарат за брахитерапия

▪ Зареждане на източници на йонизиращи лъчения в апарата за брахитерапия

▪ Поддръжка и обслужване на системи за планиране

Сертификати:

▪ Radixact basic technical training and Tomotherapy differences

▪ Tomotherapy basic technical training

▪ Tomotherapy Service and maintenance training

▪ ServiceMax Advanced

▪ Cyber Knife System Service Training

▪ MicroSelectron – Digital, Technical Training

▪ Oncentra Basic, Technical Training

▪ Source Exchange and Handling, Training

▪ Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения – квалификационна група 2

▪ Integrated Brachytherapy Unit Digital – Training

▪ Initial Brachy Training

▪ Software technologies

▪ Programing basics with JAVA

▪ JS Fundamentals

▪ JS Advanced

Чужди езици

▪ Английски

нагоре