За нас в медиите

УСБАЛО е отличен избор за протонен център - интервю на проф.Иглика Михайлова в clinica.bg

УСБАЛО е отличен избор за протонен център - интервю на проф.Иглика Михайлова в clinica.bg

14 Септември 2023, Четвъртък

В Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 418.9 милиона лева за модернизиране на болниците. Част от тези средства е планувано да отидат за изграждане на Протонен център в София. Кои са подходящите пациенти за този тип лечение, ще бъдат ли приемани и болни от чужбина и на какъв принцип, има ли достатъчно обучени специалисти и къде да се изгради центъра, днес сподели проф. Иглика Михайлова. Тя е началник Клиника по лъчелечение в УСБАЛО в столицата.

Най-голяма полза от протонната терапия биха имали деца с онкологични заболявания на всички органи и системи, при които очакваме пълно излекуване. Тя  много голяма и за възрастни, при които туморът е в непосредствена близост до важни критични органи, като сърце, бял дроб главен мозък, бъбреци. 

Особено подходяща е и за хора,

независимо от възрастта, при които има рецидивиращи образувания, вече облъчени с фотонно лъчение, но въпреки това заболяването се е появило отново. Тогава с протони бихме осъществили повторно облъчване в хипоксичните туморни клетки. Тази терапия е много добра болни, за които очакване най-голяма полза от това лечение.

В протонния център ще бъдат 

приемани пациенти както от България, така и от страните – членки на Европейския съюз. Не би следвало обаче да има подбор от тях, тъй като всички сме европейски граждани и сме равнопоставени още повече, че цената на протонотерапията е унифицирана във всички страни от ЕС. Тя струва около 29 000 евро. Сега лечението на българските граждани в чужбина, където има такива центрове, се покрива от Националната здравноосигурителна каса. 

Затова не бива да има делене

и в нашата страна. Тепърва следва да се формира цена и за тази клинична пътека лечение с протони. 

Изборът протонния център да бъде изграден в СБАЛО е отличен. Идеята и проектът за него излезе и е написан от нашата болница. Парите са защитени на ниво Министерство на здравеопазването. Смятам, че сме най-подходящото място. Ние имаме необходимия брой обучени и мотивирани млади кадри – лекари, медицински физици и лаборанти. 

Териториално нашето разположение

е много добро – точно в сърцето на София и имаме терен, върху който той да бъде изграден. Затова смятаме, че сме най-подходящото място за реализиране проекта. Използвахме годините на пандемията, като нашите физици и лекари проведоха онлайн обучения. Има обаче технологично време за строеж и инсталации, което ще бъде използвано за допълнителни квалификационни курсове и обучения. 

Смятаме, че към 2026 година, когато се 

очаква той да стане факт, те ще бъде достатъчно подготвени, за да може центърът да заработи. Действително, имаше известно забавяне по отношение на проекта и решението за изграждането му. Аз обаче смятам, че просто не му е било дошло времето. Сега вече, сигурна съм, нещата ще се случат, а страната ни ще стане част от Европа и по отношение на прилагането на протонотерапията.

нагоре