За нас в медиите

Проф. Д-р Елена Пиперкова: Протонната терапия унищожава миниатюрни метастази или тумори, без да уврежда здравите органи

Проф. Д-р Елена Пиперкова: Протонната терапия унищожава миниатюрни метастази или тумори, без да уврежда здравите органи

27 Февруари 2024, Вторник

Проф. д-р Елена Пиперкова е Началник на Клиниката по Нуклеарна медицина в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“-ЕАД, София.
Завършва медицина с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности: “медицинска радиология –лъчелечение и нуклеарна медицина”, “онкология” и „медицински мениджмънт“.

Защитава първата си докторска дисертация по проблема на нуклеарно-медицинската диагностика на рака на хранопровода и кардията, с научната и образователна степен „Доктор“ и е избрана за „Доцент“.

 

След защита на втора дисертация за нуклеарно-медицинската диагностика и проследяване на рака на млечната жлеза,  с научната и академична степен „Доктор на медицинските науки“ е избрана за „Професор“.

Работи по научни проекти с дългосрочни специализации в Киев, Лондон, Женева, включително в ЦЕРН и Ню Йорк. Има над 280 научни публикации у нас и в чужбина. Член е на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина EANM, UENM/EBNM и др. национални и международни научни организация. Член е на Редакционните колегии на редица международни и национални научни списания, и научните съвети на научни форуми.

Член е на Експертния борд на МЗ по Нуклеарна медицина и на Националния онкологичен съвет.

Работи в Болницата по онкология, като научен сътрудник, доцент и професор. Въвежда най-високо технологични скенери за нуклеарно-медицинска диагностика. Преподава на студенти и специализанти по нуклеарна медицина и има успешно защитили докторанти по онкология. Председател е на БДНМ до 2013 година, когато е избрана за Почетен председател, какъвто е и до момента.

Целият разговор с Проф. Д-р Пиперкова пред Блиц може да видите ТУК.

нагоре