Управление

Управление


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Миглена Антонова Павлова

Председател на Съвета на директорите

Анелия Соколова Грозданова – Христов

Заместник - председател на Съвета на директорите

Д-р Владимир Васев Даскалов, д.м.

 Изпълнителен директор 

  

РЪКОВОДСТВО

Д-р Владимир Васев Даскалов, д.м.

 Изпълнителен директор 

Доц. Димитър Димитров, д.м.

Заместник-изпълнителен директор научна и медицинска дейност

Г-жа Роза Иванова 

Заместник-изпълнителен директор, административна и икономическа дейност

Проф. Иглика Михайлова, д.м.

Заместник-изпълнителен директор, диагностично-лечебна дейност

 

Заместник-изпълнителен директор

нагоре