Научен съвет

Научен съвет


Научен съвет, избран от Общо събрание в УСБАЛО ЕАД на 20.04.2023 г. и утвърден със Заповед № З-70#6/21.04.2023 г.

 

 Председател:

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм

Секретар

проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Членове:

проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм
проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм
проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм
проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм
проф. д-р Стефана Донева Събчева, дм
доц. д-р Ася Андрианова Консулова, дм
доц. д-р Ирина Иванова Трифонова, дм
доц. д-р Кирил Георгиев Попов, дм
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм
доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм
доц. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм
доц. д-р Стефан Петров Миланов, дм
проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн
проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова, дм
проф. д-р Румен Милчев Балански, дмн
д-р Владимир Васев Даскалов, дм

нагоре