Квалификационни курсове

Квалификационни курсове

Програма за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висши медицински и немедицински кадри, медицински сести, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2024 г.Във всички клинични звена на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

Срок за подаване на заявки по образец /Приложение 1/ до 01.03.2024 г.

Адрес: София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски"

Курсовете ще се удостоверяват и с документ по Единна кредитна система.

Утвърдена програма СДО 2024г.

нагоре