Д-р Стефан Гергов

Д-р Стефан Гергов

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 2005 дипломиране като магистър в УНСС „Здравен мениджмънт”
 • 1997 успешно положен изпит за специалност „Онкология”
 • 1991 успешно положен изпит за специалност „УНГ болести“
 • 1986 –Завършено висше образование, медицина. МФ, МУ София
 • 1983–1985–Факултет за Обществени професии, МУ София, специалност “Научна медицинска информация”. МУ София
 • 1977 -1979 Военна служба
 • 1977 – Завършена Гимназия „Найден Геров”, гр. Лом.

 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • 2017 – към момента – лекар в УНГ клиника, СБАЛО
 • 2012 -2017 – Управител на НОМЦ
 • 1993-2012– лекар в УНГ клиника, СБАЛО
 • 1986 -1993 - лекар в УНГ отделение, Районна болница, гр. Лом


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Извършване на диагностична, оперативна, методична и консултативна дейност във връзка с определяне на диагностичното и терапевтичното поведение при болни с УНГ и онкологични заболявания в областта на главата и шията.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
1. Български език – майчин език
2.Френски –добро- говорене и писане
3. Английски език – средно - говорене и писане
4. Руски език – средно - говорене и писане

нагоре