Д-р Силвия Лалова

Д-р Силвия Лалова

 

Д-р Лалова е специалист консултант по лъчелечение при кожни тумори и малигнен меланом, карцином на гърда, тумори на правото черво и ануса. Изследва зависимостите на туморния отговор при болни с перкутанно лъчеление в зависимост от биологията на карцинома. Един от лекарите в отделението, който    прилага радиохирургия. Проявява висока оперативност в работата на отделението при организиране на клиничните конференции и онкокомитета по лъчеление.

Oбразование и обучение: 

 • Природо-математическа гимназия, Враца - 2005г.
 • Магистър - лекар, Медицински университет - София - 2011г.
 • Специализант към Клиниката по лъчелечение на УСБАЛО-ЕАД  - от 2012г. до 2017г.      
 • Специалност „Лъчелечение“  - 2018г.
 •  „Evidence Based Radiation Oncology“ курс организиран от ЕSTRO, Монпелие, Франция - 2019г

Членство:

 • Български Лекарски съюз (БЛС)
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България
 • Клуб млад онколог
 • Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО)
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО – София: Комитет «Лъчелечение», «Медицинска онкология», «Бял дроб», «Онкодерматология“, «Коремна хирургия“, «Млечна жлеза»

 

Научни интереси:

 • Лъчелечение при карцином на млечна жлеза – лъчечувствителност спрямо биологичните характеристики на тумора, едновременно лъчелечение при двустранни карциноми на млечната жлеза, лъчелечение след поставени импланти.
 • Лъчелечение при кожни тумори – базоцелуларен и плоскоклетъчен карцином, Меркел клетъчен карцином и малигнен меланом.
 • Лъче-химиолечение при карциноми на маточната шийка и маточното тяло.
 • Лъче-химиолечение при тумори на правото черво и ануса.
 • Радиохирургия при първични и вторични малигнени заболявания

Публикации:

Автор на над 15 научни статии, доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми.

Съавтор в учебник за студенти по медицина и лекари „Онкология“ - 2020 под редакцията на доц. Наталия Чилингирова, съавтор в „Обща и клинична онкология 2022, том 1 и 2 под редакцията на проф. Панайот Куртев

нагоре