Д-р Росина Иванова

Д-р Росина Иванова

 

Д-р Росина Иванова е специалист по перкутанно лъчеление в областта на туморите на маточната шийка, карцином на гърдата и тумори на храносмилателната система. С опита си като анестезиолог преди, тя е ценен кадър при провеждане на едновременно лъче-химиолечение в отделението, както и при посрещане на усложнения в хода на лъчелението.

Oбразование: 

 • Магистър - лекар, Медицински университет - София   - 1999г.
 • Анестезиолог УМБАЛ“ Света Екатерина“ -  2000г. – 2007г.
 • Анестезиолог Болница Токуда - 2007г – 2010г.
 • Анестезиолог във Франция - 2010г – 2015г.
 • Клиника по лъчелечение,  УСБАЛО – ЕАД - 2016г. – до момента
 • Специалност „Лъчелечение“  - 2020г.                                

Специализации:

 • 2018г  „Evidence Based Radiation Oncology“ курс организиран от ЕSTRO, Атина, Гърция.

Членство:

 • Български Лекарски съюз (БЛС)
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България
 • Клуб млад онколог
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на УСБАЛО-ЕАД, София:

В УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД – София: Комитет «Лъчелечение», «УНГ», «Онкодерматология“

Научни интереси:

Лъчелечение при карцином на млечна жлеза; Предоперативно лъче-химиолечение при карцином на ректума;Лъче-химиолечение при карциноми на маточната шийка и маточното тяло;Радиохирургия при първични и вторични малигнени заболявания

Автор на доклади и публикувани резюмета, представени на български и чуждестранни научни форуми.

нагоре