Д-р Петър Грибнев, д.м.

Д-р Петър Грибнев, д.м.

Работи предимно в сферата на лапароскопската хирургия. Извършва почти пълния обем операции в коремната кухина по безкръвна методика. Лечение на туморни заболявания на дебелото черво, стомах, черен дроб, жлъчнокаменна болест, хернии на коремна стена..  Преминати курсове на обучение в Белгия, Холандия, Великобритания, Израел, Гърция.

През май месец 2020 г. придобива  научна и образователна степен „доктор“ на тема:

„Предиктори за усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия“

Над 20 години преподавателски опит към катедрата по хирургия в Медицински Университет  София

Член на:  Българското хирургическо дружество,  Европейската Асоциация по Лапароскопска хирургия , Европейското Дружество по Колопроктология

нагоре